Een overzicht van berichten op chronologische volgorde. Klik op de titel om het hele bericht te lezen.

Overlijden Wout Robbemondt

Bericht van 26 maart

Op vrijdag 25 maart jl. is overleden ons gemeentelid

Wouter Jenne (Wout) Robbemondt

in de leeftijd van 85 jaar.

De afscheidsdienst vindt komende donderdag 31 maart plaats, om 14.00 uur in de Hervormde Kerk te Well. Aansluitend volgt de begrafenis op de begraafplaats naast de kerk.

De dienst is ook online te volgen via YouTubehttps://www.youtube.com/channel/UCfdprbGYs6_ItQCdUobR5Cg en via … Lees verder

Opbrengsten collecten februari

Bericht van 22 maart

06 februari: €122,23 Zending Rwanda; 13 februari: €111,85 Kerk-TV; 20 februari: €126,23 Diaconie; 27 februari: €176,22 Noodhulp Nepal; Zending: €71,30. Per bank ontvangen: €125,00 Hartelijk dank voor uw gaven.

Eindresultaat Actie Kerkbalans

Bericht van 18 maart

Het eindresultaat van Actie Kerkbalans 2022 is bekend! 

Een actie die in het teken stond van de toekomst van de kerk. Met grote dankbaarheid mogen we vaststellen dat we tot nu toe toezeggingen kregen voor een totaal van ongeveer € 41.000,-. Dit is een mooi bedrag, ook al zitten we daarmee nog € 4.000,- (10%) onder het resultaat van 2021. We zijn dus erg dichtbij! Heeft u nog geen bijdrage toegezegd of overgemaakt voor kerkbalans, omdat de mail of de envelop u is ontschoten, dan hopen we natuurlijk dat u alsnog wilt reageren. U kunt mailen naar kerkvoogdij@kerkwell.nl of de envelop… Lees verder

Dabar Aalst

Bericht van 17 maart

Op camping De Rietschoof in Aalst organiseert de plaatselijke Dabarcommissie samen met jongeren tussen de 18 en ca. 25 jaar evangelisatie- en recreatie-activiteiten.

 

Via Dabar, een organisatie die verbonden is aan de IZB, zijn jongeren één of twee weken in teamverband actief op een camping of een stadswijk in Nederland. Zo maken zij deel uit van de wereld van de campinggasten of buurtbewoners en bouwen zij een band met hen op. Met… Lees verder

Ontdekkerk 13 maart

Bericht van 3 maart

Op zondag 13 maart zal er na lange tijd weer een Ontdekkerk plaatsvinden! We beginnen om 16.00 met de activiteiten en na de viering is er ook wat te eten. Het thema is dit keer ‘Dagelijks brood’. We reizen tijdens de creatieve activiteiten, de korte viering en het eten een stuk mee met het volk Israël door de woestijn. Er gebeurt tijdens die reis van alles dat te maken heeft met eten en we gaan dat meebeleven. Bijvoorbeeld door het doen van een experiment met eten, maken van koekjesdeeg, zien van wolkenkunsten en het doen van een heuse vogelrace! Het Bijbelgedeelte dat centraal staat is… Lees verder

Collecte 6 maart: noodhulp Oekraïne

Bericht van 28 februari

Zondag 6 maart collecteren we in de kerkdiensten 's ochtends en 's avonds voor Oekraïne.

 

Waar we bang voor waren, is gebeurd: het is oorlog in Oekraïne. Dit betekent onbeschrijflijk leed voor de mensen daar. Ons hart gaat naar hen uit! Kerk in Actie werkt al jarenlang samen met kerken en christelijke organisaties die de meest kwetsbare mensen in Oekraïne helpen. Zij hebben onze steun harder nodig dan ooit. Natalia… Lees verder

Schuurverkopingen en inname spullen

Bericht van 28 februari

Vrijdag 4 maart is er verkoping van ingeleverde spullen. De schuur aan de Slijkwellsestraat 8 is geopend van 11.00 tot 14.30 uur. Er is weer volop keus van tweedehandspullen en nette kleding. De boeken zijn mooi gesorteerd ingericht. Er is dan ook een ruime keus van kinderboeken, romans, enz. Ook lp’s en singles zijn hier te vinden. Zaterdag 5 maart van 9.00 tot 12.00 uur is er gelegenheid om spullen in te leveren en tegelijkertijd ook verkoping.

Vastentips veertigdagentijd

Bericht van 28 februari

Afgelopen zondag had onze gastvoorganger het over vasten. Velen van ons zijn het misschien niet zo gewend, maar bij tijden is het goed om als christen een beetje van je luxueuze leven op te geven: niet altijd streven naar het maximaal haalbare in je leven, ‘eruit halen wat erin zit’, gericht te zijn op ‘meer, meer, meer’, op ‘ik, ik, ik’, maar juist op ‘U, U, U’.

 

Bij het thema ‘zeven keer barmhartigheid’ (zie meer hierover via… Lees verder

Thema veertigdagentijd: ‘Zeven keer barmhartigheid’

Bericht van 28 februari

Tijdens preken in de veertigdagentijd zal de dominee in de diensten waarin hij zelf voorgaat de ‘zeven werken van barmhartigheid’ aan de orde te laten komen. Ook tijdens de gebedsvieringen staat dit thema centraal. Zo sluit dit allemaal mooi op elkaar aan. Het thema is gekozen aan de hand van het magazine van Kerk in Actie en de veertigdagentijdkalender van Petrus. Per ‘werk van barmhartigheid’ staat er in het genoemde magazine ook steeds een concrete tip om ook te vasten in de veertigdagentijd. Daarover meer in het bericht 'Vastentips… Lees verder

Koffie na de dienst

Bericht van 28 februari

Nu er geen beperkingen meer zijn, pakken we ook het koffie drinken na de dienst weer op. Eens per twee weken staat de koffie weer klaar, in het koor van de Wellse kerk. De eerste keer zal zondag 13 maart. Mocht u nu wat slechter ter been zijn, dan zetten we er uiteraard gewoon wat stoelen bij. We hopen dat gemeenteleden deze mogelijkheid weer aangrijpen om elkaar te ontmoeten en het leven te delen.

Kerkdiensten Ammerzoden

Bericht van 28 februari

Nu er geen beperkingen meer zijn, kunnen we weer kerkdiensten laten plaatsvinden in de Ruïnekerk in Ammerzoden. Dit is bijzonder, omdat we vanwege de kleinere kerkzaal bijna twee jaar verhinderd zijn geweest om dit te doen. Zondag 3 april zal de eerstvolgende dienst zijn in Ammerzoden.

Biddag 9 maart

Bericht van 28 februari

Op woensdagavond 9 maart zullen we met elkaar bidden voor gewas en arbeid en allerlei andere dingen. U en jij kunt gebedspunten aanleveren om voor te bidden. Benader hiervoor dan de dominee.

Kerkdiensten per 27 feb. vrij toegankelijk

Bericht van 20 februari

Met ingang van zondag 27 februari zijn de kerkdiensten weer vrij toegankelijk. U hoeft zich dus niet meer op te geven om de diensten te kunnen bezoeken. Ook vervalt de anderhalvemetermaatregel en het dragen van een mondkapje. We zijn blij en dankbaar dat het sinds lange tijd weer mogelijk is om zonder beperkingen kerkdiensten te houden en we nodigen u en jou van harte uit om de kerkdiensten weer fysiek bij te wonen.

Vakantie en waarneming predikant

Bericht van 14 februari

Vanaf maandag 21 februari tot en met zondag 27 februari heeft onze dominee een week vakantie. Het pastoraat en ook crisisgevallen worden in deze week waargenomen. Indien nodig kunt u vanaf maandag 21 februari tot en met vrijdag 25 februari contact opnemen met onze scriba Mari Quivooij (zie telefoonnummer via 'Ik wil' > 'Contact'),  en op zaterdag en zondag 26 en 27 februari met ouderling Hannie Veldhuijzen (zie telefoonnummer in de GemeenteGids via 'Informatie' > 'GemeenteGids'). Zij zullen u verder doorverwijzen.

Gebedsvieringen veertigdagentijd 2022

Bericht van 14 februari

Op woensdag 2 maart begint de veertigdagentijd, waarin we met elkaar toeleven naar Pasen. In deze tijd zullen er weer (korte) gebedsvieringen zijn, om onszelf te bezinnen. Deze vinden allen fysiek plaats op vrijdagen, om 19.30 uur, in het koor van de Wellse kerk, en wel op de volgende data: 4, 11, 18 en 25 maart en 1 en 8 april. Op de laatste vrijdag, 8 april, wijken we uit naar de Ruïnekerk in Ammerzoden. De vieringen worden deze keer niet online uitgezonden. Tijdens de vieringen komen we in stilte samen, lezen we uit de Schrift, zingen we een… Lees verder

Opbrengsten collectes januari

Bericht van 12 februari

02 januari: €98,22 Winterdoel Dorcas; 09 januari: €81,64 Winterdoel Dorcas; 16 januari: €109,46 Winterdoel Dorcas; 23 januari: €141,79 Winterdoel Dorcas; 30 januari €150,94 Winterdoel Dorcas; Zending: €45,00. Per bank ontvangen: €220,00 Hartelijk dank voor uw gaven.

Vacatures kerkenraad

Bericht van 2 februari

Sinds 2020 is er een vacature voor ouderling, welteverstaan voor het dorp Well (zonder de ‘Akkers’). De kerkenraad wil opnieuw proberen deze vacature in te vullen. U wordt uitgenodigd om hiervoor aanbevelingen in te dienen.
Daarnaast ontstaat er in september een vacature voor jeugdouderling. De kerkenraad vindt het in verband met de continuïteit van het jeugdwerk belangrijk om deze vacature vroegtijdig onder uw aandacht te brengen. Ook voor deze aanstaande vacature kun u nu reeds aanbevelingen indienen.
De aanbevolen personen dienen… Lees verder

Vooruitkijkend: Avondmaal en Ontdekkerk

Bericht van 2 februari

23 januari jl. hebben we geen Avondmaal gevierd. We hopen dit ‘in te halen’, en wel op zondag 6 maart. Op deze zondag plannen we een extra avonddienst in, om het Avondmaal voort te zetten en ook samen dank te zeggen. In beide diensten gaat onze eigen predikant voor.
De Ontdekkerk die eigenlijk op deze zondagmiddag 6 maart gepland stond, verschuiven we naar de zondag erna, 13 maart. Nadere informatie hierover volgt nog!

Actie Kerkbalans 2022 komt eraan

Bericht van 1 februari

Geef vandaag voor de kerk van morgen

Actie Kerkbalans 2022 komt eraan

Binnenkort gaat Actie Kerkbalans van start. Het thema is ook dit jaar ‘Geef vandaag voor de kerk van morgen’. Tijdens deze Actie krijgen alle leden van onze gemeente een brief met het verzoek voor een jaarlijkse financiële bijdrage. We hopen dat we ook in 2022 weer op u mogen rekenen!

Voor de kerk van morgen
De kerk is niet alleen voor ons maar ook voor de generaties na ons van grote waarde. Zeker na een ingewikkelde coronatijd willen we… Lees verder

Opbrengsten collectes december

Bericht van 29 januari

05 december: €154,50 Winterdoel Haïti; 12 december: €123,05 Winterdoel Haïti; 19 december: €102,65 Winterdoel Haïti; 24 december: €52,00 Compassion; 25 december: €241,00 Minima; 26 december: €160,00 Kinderen in de Knel; 31 december €83,00 Stichting de Hoop; Zending: €57,25. Per bank ontvangen: €390,00 Hartelijk dank voor uw gaven.