Kerkbalans 2023: het eindresultaat

Het eindresultaat van Actie Kerkbalans 2023 is bekend! Een actie die in het teken stond van ‘Samen voor de kerk van morgen’. Met grote dankbaarheid mogen we vaststellen dat we tot nu toe toezeggingen kregen voor een totaal van ongeveer €40.000. Dit is een mooi bedrag, ook al zitten we daarmee nog €9.000 onder het resultaat van 2022 (€49.000). Heeft u nog geen bijdrage toegezegd of overgemaakt voor Kerkbalans, omdat de mail of de envelop u is ontschoten? Dan hopen we natuurlijk dat u alsnog wilt reageren. U kunt mailen naar kerkvoogdij@kerkwell.nl, of de envelop afgeven op de Gouwakker 16 in Hedel, of bellen naar 06-30742597, dan komen we de envelop ophalen. Hartelijk dank aan iedereen die heeft bijgedragen. Dankzij u kunnen wij een plek van ontmoeting, verdieping en inspiratie zijn én blijven! Tevens een dank aan alle vrijwilligers die voor de verspreiding hebben gezorgd. Namens het College van Kerkrentmeesters.

Reactie toevoegen

Om spam tegen te gaan: vul het woord kerk in

In kolom "Onder De Aandacht" tonen
Uit
Deze banner tonen?
Banner verbergen
Status bericht
Live