In onze gemeente zijn er tal van activiteiten om bij te wonen en groepen om deel van uit te maken. Voor meer informatie, neem contact op met de scriba of predikant (zie contactgegevens via 'Ik wil' > 'Contact'). Alle informatie hierover staat in onze GemeenteGids. Deze is te vinden via de website (achter een inlogcode), of als fysiek exemplaar in de kerk. Hieronder een indruk van de groepen die er zoal zijn en veelal tijdens het winterseizoen samenkomen:

  • Alpha-cursus
  • Bijbelkring (maandelijks)
  • Catechisaties (12-18 jaar en belijdeniscatechisatie)
  • Clubs (kinderclub 7-12 jaar, Welluznietus 12-14 jaar, club 14+)
  • Gebedsgroepen
  • GemeenteGroeiGroepen (tweewekelijks)
  • Jongvolwassenengroep (maandelijks)
  • Kookclub
  • Vrouwenvereniging (maandelijks)