Op deze pagina vindt u:

UITLEG

De kerkenraad bestuurt de gemeente en bestaat uit gemeenteleden. Ze is te verdelen in 3 onderdelen, zogenaamde 'organen':

 • Voor het pastoraat zijn de ouderlingen en de predikant verantwoordelijk
 • Voor dienstbaarheid en armenzorg de diaconie
 • Voor beheer en geldzaken de kerkvoogdij

In het dagelijks bestuur ('moderamen') zitten in ieder geval de voorzitter, scriba (secretaris) en de predikant.

Samenstelling moderamen:

 • dhr. W. (Wim) Baijense (voorzitter kerkenraad)
 • ds. D. (Daniël) Maassen van den Brink (predikant)
 • dhr. J.M. (Mari) Quivooij (scriba)
 • mw. A.G. (Gerda) van Wijk

OUDERLINGEN

 • mw. S. (Ineke) van Eck
 • dhr. A. (Aart) Groeneveld
 • mw. M. (Margaretha) Hagelen
 • mw. G. (Gerda) van Loon
 • dhr. J.M. (Mari) Quivooij (scriba)
 • mw. A.J. (Anja) Versteeg
 • Vacature jeugdouderling

DIAKENEN

 • dhr. C. (Rien) Kos
 • dhr. H. (Herman) Sprong
 • mw. A.J. (Rianne) Timmer
 • mw. A.G. (Gerda) van Wijk

KERKVOOGDIJ

Ouderlingen-kerkrentmeester

 • dhr. W. (Wim) Baijense
 • dhr. G.J. (Gert-Jan) Struijk
 • mw. J.J. (Jeanine) van de Werken
 • dhr. H. (Huib) Wijburg

Kerkrentmeesters

 • mw. A.H.M. (Angelique) Breugem
 • dhr. A. (Anton) van Loon
 • dhr. G. (Gerrit) Vos

Voor het doorgeven van ziekte, een vraag om een gesprek en dergelijke, neemt u contact op met uw wijkouderling. Een handige kaart met de wijkindeling vindt u op deze pagina.

[2023-01-16]