Op deze pagina vindt u:

UITLEG

De kerkenraad bestuurt de gemeente en bestaat uit gemeenteleden. Ze is te verdelen in 3 onderdelen, zogenaamde 'organen':

 • Voor het pastoraat zijn de ouderlingen en de predikant verantwoordelijk
 • Voor dienstbaarheid en armenzorg de diaconie
 • Voor beheer en geldzaken de kerkvoogdij

In het dagelijks bestuur ('moderamen') zitten leden uit elk orgaan, plus de predikant en de voorzitter; in totaal 5 personen. Eén kerkenraadslid is scriba (secretaris).

Samenstelling Moderamen:

 • Dhr. C. (Cees) Versteeg [voorzitter kerkenraad]
 • Dhr. J.M. (Mari) Quivooij [scriba kerkenraad]
 • Ds. D. (Daniël) Maassen van den Brink [predikant]
 • Dhr. H. (Huib) Wijburg [ouderling-kerkrentmeester]
 • Mevr. G.H. (Gerry) Brienen [diaken]

OUDERLINGEN

 • Mw. A.A. (Melie) Rooijens - Kaastra
 • Dhr. A. (Aart) Groeneveld
 • Mw. G. (Gerda) van Loon - van Willigen
 • Dhr. J.M. (Mari) Quivooij (scriba)
 • Mw. J.C. (Hannie) Veldhuijzen
 • Dhr. C. (Cees) Versteeg (voorzitter)
 • Mw. A.J. (Arja) van Beem - van den Bergh (jeugdouderling)

DIAKENEN

 • Dhr. P. (Pieter) Groeneveld
 • Mevr. G.H. (Gerry) Brienen - Hobo
 • Dhr. H. (Herman) Sprong
 • Mw. J. (Hanny) van der Werken - Kant

KERKVOOGDIJ

Ouderlingen-kerkrentmeester

 • Dhr. G.J. (Gert-Jan) Struijk
 • Dhr. B.A. (Sebastian) van Tuijl
 • Dhr. G. (Geert) van Vugt
 • Dhr. H. (Huib) Wijburg

Kerkrentmeesters

 • Dhr. A. v. Loon
 • Dhr. W.M. den Hollander
 • Vacant

Voor het doorgeven van ziekte, een vraag om een gesprek en dergelijke, neemt u contact op met uw wijkouderling. Een handige kaart met de wijkindeling vindt u op deze pagina.

[2020-03-20]