De Kerkenraad

Op deze pagina vindt u:

PREDIKANT

 • Vacant

 

VOORZITTER KERKENRAAD

 • Dhr. C. Versteeg

Uitleg
De kerkenraad bestuurt de gemeente en bestaat uit gemeenteleden. Ze is te verdelen in 3 onderdelen, zogenaamde 'organen':

 • Voor het pastoraat zijn de ouderlingen en de dominee verantwoordelijk
 • Voor dienstbaarheid en armenzorg de diaconie
 • Voor beheer en geldzaken de kerkvoogdij

In het dagelijks bestuur ('moderamen') zitten leden uit elk orgaan plus de predikant en de voorzitter; in totaal 5 personen.één kerkenraadslid is scriba (secretaris).

Samenstelling Moderamen:

Dhr C. Versteeg [voorzitter kerkenraad]

Dhr. Mari Quivooij [scriba kerkenraad]

Dhr Huib Wijburg [ouderling-kerkrentmeester]

Mevr Gerry Brienen [diaken]

 

 

 

OUDERLINGEN

 • Mw. M. Rooijens- Kaastra
 • Dhr. A. Groeneveld
 • Mw. G. van Loon- van Willigen
 • Dhr. J.M.Quivooij (Sriba)
 • Dhr. M.P.v.Tuijl
 • Mw. H. Veldhuijzen
 • Dhr. C. Versteeg
 • Mw. Arja van Beem-van de Bergh

 

DIAKENEN

 • P. Groeneveld
 • G. Brienen-Hobo
 • H. Sprong
 • Mw. J. van der Werken

Ouderlingen-kerkrentmeester

 • G.J. Struijk
 • S. van Tuijl
 • G. van Vugt
 • H. Wijburg

Kerkrentmeesters

 • A. v Loon
 • W.M. den Hollander
 • Vacant 

Voor het doorgeven van ziekte, een vraag om een gesprek en dergelijke, neemt u contact op met uw wijkouderling. Een handige kaart met de wijkindeling vindt u op deze pagina.

[2020-01-10]