De onderstaande informatie op deze pagina is (in langere vorm) terug te lezen in ons huidige beleidsplan, dat eveneens op deze website is te vinden, aangevuld met een extra stuk informatie (zie onderaan deze pagina).

Geografische plaats van de gemeente
De Hervormde Gemeente van Well en Ammerzoden ligt in de Bommelerwaard (Gelderland) en maakt geografisch gezien deel uit van de burgerlijke gemeente Maasdriel. De kerkelijke gemeente bestaat uit twee dorpen, namelijk Well en Ammerzoden en een aantal buurtschappen, te weten Slijkwell, Wellseind en Wordragen.


Kerkelijke ligging van de gemeente
De gemeente onderscheidt zich in de Bommelerwaard door als één van de weinige gemeenten een confessionele modaliteit te hebben. Hierdoor komt er een grote groep kerkelijk meelevenden van buiten deze dorpen en typeert de kerkelijke gemeente zich als een streekgemeente.


Basis van ons gemeente zijn
Wij belijden de God die zichtbaar is in Jezus Christus, onze Verlosser en Heer. In Jezus is God mens geworden en is Hij gestorven aan het kruis, waardoor onze zonden zijn vergeven. Hij heeft ook de dood en het kwaad overwonnen, waardoor wij eeuwig mogen leven in een volmaakte toekomst die zal aanbreken. Over deze Jezus getuigt De Bijbel, die onze basis is om het goede nieuws van God voor deze wereld te verkondigen.

Visie
We willen de blijde boodschap van Gods liefde uitdragen in woorden en daden naar de mensen van de dorpen Well en Ammerzoden en naar de samenleving als geheel. Daar willen we de gemeente in toerusten, zodat ze in navolging van onze Heer Jezus Christus en door de kracht van de Heilige Geest mag groeien in geloof, hoop en liefde.

Voor onze huidige missie: zie het beleidsplan 2022-2026 via ‘Informatie’ > ‘Beleidsplan’

Samen gemeente van Christus zijn
Binnen onze gemeente is er ruimte voor ieder mens om het geloof in Jezus Christus als Heer en Verlosser van de wereld te belijden. Iedereen is van harte welkom in ons midden! We willen aan een ieder de ruimte geven om zijn of haar geloof te belijden en een ieder krijgt de vrijheid – wanneer iemand zich hiertoe geroepen voelt – om alle taken binnen de gemeente uit te voeren, ook het ambt. In de praktijk betekent dit dat we in het uitvoeren van taken en het bekleden van ambten geen onderscheid maken tussen broeders en zusters op basis van hun seksuele geaardheid en of zij single of samenwonend met een partner leven. We beseffen dat hier verschillende opvattingen over bestaan, ook binnen onze gemeente. Als gemeente willen we respectvol omgaan met de verschillende standpunten. Als er echter  een situatie ontstaat waardoor mensen zich bezwaard voelen, bijvoorbeeld in ambtelijk of pastoraal opzicht, dan zoeken we met elkaar naar een passende oplossing.