Een overzicht van berichten op chronologische volgorde. Klik op de titel om het hele bericht te lezen.

Bezinningstraject Kerk van de toekomst

Bericht van 19 oktober

Bezinningstraject Kerk van de toekomst

Waarom deze thema-avonden?
Afgelopen voorjaar hebben we een commissie gevormd om na te denken over de vormgeving van het jeugdwerk in onze gemeente. Als commissie deelden we het verlangen om vooral ouders, jongvolwassenen en ouderen bij het proces te betrekken. Zo is het idee ontstaan om een bezinningstraject te starten. De kernvraag luidt: hoe… Lees verder

5 november sing-in: 'Hé, ga je mee?'

Bericht van 18 oktober

5 november sing-in
Zondagavond 5 november ben je van harte welkom bij de sing-in! Het thema van deze avond is: ‘Hé, ga je mee?’ Wie nodig jij uit om met jou mee te gaan naar deze avond? En na de pauze mag jij een inbreng hebben bij wat je wil zingen! Dus mis het niet!

Inzameling Voedselbank

Bericht van 18 oktober

Inzameling Voedselbank
Ook in dit nieuwe kerkelijk jaar willen we graag het project van Kerk in Actie blijven steunen met een viertal inzamelingsacties. Met dit project vraagt men extra aandacht voor Voedselbanken in Nederland waar ze meer vraag dan aanbod hebben. Daarom willen we ook graag bij de komende dienst op Dankdag lang houdbare voedingsmiddelen inzamelen. Voor de dienst kunt u de door u meegebrachte producten inleveren in een daarvoor aangewezen en niet te missen bak of kar. Het… Lees verder

Opbrengsten collectes september

Bericht van 17 oktober

03 september: €137,39 Leger des Heils; 10 september: €125,39 Kerk-tv; 17 september: €127,23 Diaconie; 24 september: €125,02 Chris en Voorkom!; Zending: €18,06; Per bank ontvangen: €23,00 Hartelijk dank voor uw gaven.

Adventskalender PKN/Petrus

Bericht van 9 oktober

Adventskalender – Het duurt nog even voordat het Advent is, maar elk jaar maakt de Protestantse Kerk in samenwerking met Petrus een adventskalender. In die kalender is er voor elke dag in de adventstijd een korte Bijbeltekst en een stukje overdenking te vinden. Verder staan er ook allerlei mooie liederen, gedichten en teksten in. Je kunt de kalender al bestellen via de website van de Protestantse Kerk. De directe link is… Lees verder

Afval op de begraafplaats

Bericht van 9 oktober

Afval op de begraafplaats
Sinds een aantal maanden is er op de begraafplaats in Well geen container voor plastic afval meer beschikbaar, maar alleen nog een container voor papier en gft. Nu zet u misschien graag een bloemetje of plant bij het graf van een geliefde. Als dit bloemetje of deze plant na een tijdje weer is uitgebloeid, kunt u dat gewoon in de (groene) gft-container weggooien, maar de vraag is of u het overig afval, waaronder plastic bakjes, zelf thuis wilt weggooien. Het gebeurt namelijk nog… Lees verder

Gemeentedag 30 september 2023

Bericht van 4 september

Gemeentedag 2023
Op zaterdag 30 september willen we weer een gemeentemiddag dag organiseren.
We ontmoeten elkaar vanaf 14.30 uur in en rondom de kerk van Well.
We starten in de kerk waarbij er enkele liederen gezongen worden.
Daarna is er een vossenjacht voor jong en oud, of een bingo met mooie prijzen.
We sluiten af met een barbecue en frietjes.

U kunt zich tot 17 september aanmelden via deze link Gemeentedag 2023
Lees verder

Inzameling rommelmarkt 2 september

Bericht van 18 augustus

Rommelmarkt
Zaterdag 2 september is er weer inzameling van spullen en nette kleding voor de rommelmarkt. Vanaf 9.00 tot 12.00 is de schuur aan de Slijkwellsestraat 8 te Slijkwell geopend. Op het zelfde tijdstip kunt u ook spullen kopen en oud ijzer en metalen inleveren. Als u de spullen niet zelf kunt brengen of andere vragen heeft, mag u bellen naar 06-24412640.

Alpha-cursus Well 2023

Bericht van 18 augustus

Alpha-cursus Well 2023
Heb jij vragen over het leven en geloof? Wat is mijn doel in het leven? Doe Alpha! Vele mensen gingen je al voor en stelden vragen, deelden, ontmoetten en vonden antwoorden. De plek waar je jezelf mag zijn. De plek waar je alles mag delen. De plek waar je mag twijfelen. De plek waar je welkom bent.
Tijdens dertien interactieve en gezellige bijeenkomsten ontdek je wat het christelijk geloof inhoudt. Er is alle ruimte om het gesprek aan te gaan en je vragen en ideeën te delen.… Lees verder

Startavond GemeenteGroeiGroepen 2023/2024

Bericht van 14 augustus

GemeenteGroeiGroepen 2023/2024
Komend winterseizoen starten de GemeenteGroeiGroepen weer. Het idee van een groeigroep is dat je samen met een aantal gemeenteleden eens per twee weken bij elkaar komt om met elkaar te groeien in geloof. Er is een boekje om je samen te verdiepen in een Bijbels thema. Maar de nadruk ligt minder op studie, en vooral op het geloofsgesprek.
Maandagavond 18 september om 20.00 uur is er in het dorpshuis in Well een startavond voor de GemeenteGroeiGroepen. Deze avond is bedoeld… Lees verder

Opbrengst collecten juni

Bericht van 21 juli

04 juni: €161,44 Bartimeus; 11 juni: €126,56 Diaconie; 18 juni: €121,44 Dabar; 25 juni: €150,87 Nacht zonder dak; Zending: €16,04; Per bank ontvangen: €53,00 Hartelijk dank voor uw gaven.

Belijdeniscatechisatie

Bericht van 13 juli

Belijdeniscatechisatie
Na de zomer start er weer een belijdeniscatechisatie. Een aantal gemeenteleden (in de jongere en oudere categorie) heeft al aangegeven hier komend seizoen aan mee te willen doen. Mooi dat we weer een groep kunnen vormen! Denk er in deze zomer eens over na of jij je vanaf komend najaar misschien ook eens wilt verdiepen in het geloof, met het oog op het doen van belijdenis. Geef het door aan de dominee als je hieraan mee wilt doen, of er een gesprek over wilt.
Lees verder

Zomervakantie: géén KND, wél oppas

Bericht van 13 juli

Zomervakantie: géén KND, wél oppas
Vanaf volgende week maandag 17 juli start in onze regio de zomervakantie. In deze periode, vanaf zondag 16 juli t/m zondag 27 augustus is er daarom geen kindernevendienst. Zondag 3 september trouwens ook nog niet, want dan staat de dienst gepland in Ammerzoden. De oppas voor de allerkleinste kinderen in het dorpshuis gaat in de zomer wel gewoon door.

Rommelmarkt

Bericht van 26 juni

Rommelmarkt
De markt van 10 juni was weer een gezellige dag. Veel belangstelling en gezelligheid. Tijdens de markt is de grote verloting gehouden. De prijzen zijn gevallen op de volgende nummers: 1-789, 2-890, 3-287, 4-721, 5-417, 6-548, 7-852, 8-703, 9-301 en 10-886. Alle winnaars hebben hun prijs ontvangen en sponsors hartelijk bedankt. Wij willen alle vrijwilligers bedanken die in welke vorm dan ook voor, tijdens en na deze dag geholpen hebben. Een speciaal woord van dank voor de familie van der Linden-… Lees verder

Opbrengst collecten mei

Bericht van 20 juni

07 mei: €126,88 Diaconie; 14 mei: €138,47 Kerk-tv; 18 mei: €92,64 MDA Nederland; 21 mei: €108,78 OpenDoors; 28 mei €148,33 Zending; Zending: €30,15; Per bank ontvangen: €45,00 Hartelijk dank voor uw gaven.

Privacyverklaring website

Bericht van 15 juni

Privacyverklaring
Om zorgvuldig met allerlei gegevens om te gaan, en om ook als kerkelijke gemeente te voldoen aan de AVG – privacywetgeving – is vanaf heden op onze website een privacyverklaring te vinden waarin een en ander rondom dit onderwerp op een rij staat. Wanneer er in de toekomst een wijziging zal worden doorgevoerd in deze privacyverklaring, zal hierover een bericht worden geplaatst in het kerkblad en op de website.

18 juni tentdienst

Bericht van 7 juni

Zondag 18 juni tentdienst Well

Aanvang: 10.00 uur

Locatie: Parkeerplaats voetbalveld

In deze laagdrempelige dienst spreekt ds. Daniël Maassen van den Brink over het thema 'Keuzes'.

Muzikale begeleiding is door een gelegenheidsband. Een dienst voor iedereen, dus neem je vrienden en familie mee.

Na de dienst is er koffie/thee/fris.

Kinderoppas is aanwezig.

Concert 3 juni kerk Well

Bericht van 1 juni

Concert 3 juni kerk Well
Op zaterdag 3 juni is er om 19.30 uur een concert van mannenkoor Il Favorito uit Ammerzoden, onder leiding van dirigent Everhard Zwart. Aan de orde komen mooie lichte Italiaanse liederen. De toegang is gratis en na afloop is er in het dorpshuis in Well ook gratis koffie en thee te nuttigen.

4 juni gezinsdienst

Bericht van 30 mei

4 juni gezinsdienst
Zondagochtend 4 juni is er een gezinsdienst. Het thema van preek is: ‘Terug de buik in!'

De dienst is gericht op de jeugd/jongeren in onze gemeente. We zingen daarom ook wat modernere liederen en zijn de hele dienst met jong en oud bij elkaar. Eigenlijk (zoals) een jeugddienst, maar dan ‘s ochtends!

Verder nemen een aantal kinderen afscheid van de kindernevendienst. Na afloop is er koffie, thee en fris in het… Lees verder

Zang(half)uurtje Tweede Pinksterdag

Bericht van 27 mei

Zang(half)uurtje
Wanneer: Tweede Pinksterdag
Waar: in het koor van de Wellse kerk
Tijdstip: 11.00 uur (koffie vanaf 10.30 uur)