Een overzicht van berichten op chronologische volgorde. Klik op de titel om het hele bericht te lezen.

Schuurverkoping en inzameling 5/6 mei

Bericht van 17 april

Schuurverkoping en inzameling
Vrijdag 5 mei is er verkoping en inzameling van spullen. De schuur aan de Slijkwellsestraat 8 in Slijkwell is geopend van 11.00 tot 14.00 uur. De volgende dag, zaterdag 6 mei, is de schuur weer open en dan van 9.00 tot 12.00 uur. Beide dagen is er een paar huizen verderop ook kledingverkoop aan de Wellsedijk 28.

Rommelmarkt 10 juni

Bericht van 17 april

Rommelmarkt
Zaterdag 10 juni willen we de grote rommelmarkt houden. Noteer de datum alvast! Wilt u tussentijds nog spullen inleveren, dan kunt u contact opnemen met Margretha van Loon via 06-24412640. Heeft u nog een leuke sponsoring voor de grote verloting of het koekrad tijdens de rommelmarkt, dan horen wij dat graag. De vrijdag voor de rommelmarkt willen we met een groepje van ca. 4 personen slaatjes maken. Hier kunnen we ook nog hulp bij gebruiken. Voor vragen kunt u bij bovengenoemd telefoonnummer… Lees verder

Expositie 3 juni Ruïnekerk

Bericht van 17 april

Expositie 3 juni
Op zaterdag 3 juni D.V. hoop ik te exposeren met mijn olieverfschilderijen in de ruïnekerk te Ammerzoden. Van meerdere mensen kwam de vraag wanneer ik mijn werk weer eens wilde laten zien. Het is nu ongeveer vijftien jaar geleden dat ik mijn laatste expositie heb georganiseerd. Het zijn veelal landschappen, koeien, ganzen en bloemen, maar de laatste tijd ook een enkel portret. Het is een eer om op deze bijzondere locatie te mogen exposeren. De toegang is vrij en is van 10.00 tot 16.00 uur.… Lees verder

Belijdeniscatechisatie

Bericht van 17 april

Belijdeniscatechisatie
Afgelopen Palmzondag, zondag 2 april, kwam er tijdens de belijdenisdienst weer een einde aan de belijdeniscatechisatie dit seizoen. Twee gemeenteleden hebben toen in het openbaar belijdenis van hun geloof afgelegd. Eind september hoop ik (ds. Daniël) weer met een nieuwe groep van start te gaan. Ik vind het steeds weer inspirerend om met elkaar te spreken over het geloof, wat dat inhoudt en wat het voor ons dagelijks leven betekent. Zou jij hier komend seizoen aan willen deelnemen?… Lees verder

23 april zangdienst

Bericht van 17 april

23 april zangdienst
Op zondagavond 23 april om 18:30 uur is er een zangdienst in de Wellse kerk. We zingen liederen die in het teken staan van het thema ‘Leven met Lev’. De samenzang wordt begeleid door orgel, piano en dwarsfluit. We staan ook stil bij de betekenis van ‘Lev’ in een kort meditatief moment. Door samen te zingen en samen te luisteren naar ‘hemelse muziek’ worden we gesterkt in ons geloof en krijgen we moed om liefdevol te leven. Wees daarom van harte welkom in onze zangdienst.Lees verder

Opbrengsten collectes maart

Bericht van 16 april

05 maart: €869,34 Giro 7244; 12 maart: €207,01 Edukans; 19 maart: €72,22 Binnenlands diaconaat: Gevangenen; 26 maart €141,79 Werelddiaconaat: Bangladesh; Zending: €13,11; Per bank ontvangen: €335,00 Hartelijk dank voor uw gaven.

Bloemengeuren: een oproep

Bericht van 3 april

Bloemengeuren: een oproep
Een mooie traditie en een goede gewoonte die we in onze gemeente graag willen voortzetten is het uitdelen van een bloemetje na de kerkdienst. Deze bloemetjes gaan naar oudere of zieke gemeenteleden of naar mensen die we om een andere reden een hart onder de riem willen steken. Om dit te kunnen blijven doen zijn we op zoek naar vrijwilligers die dit ‘s zondags na de dienst of op maandag willen bezorgen. Het is een kleine moeite die vaak erg op prijs wordt gesteld… Lees verder

Gezocht: commissieleden zangdiensten

Bericht van 3 april

Gezocht: commissieleden zangdiensten
Elk jaar zijn er in onze gemeente zo’n vier zangdiensten, die allen op zondagavonden plaatsvinden. In de afgelopen tijd waren het Hannie Veldhuijzen en Gerard Tamson die de commissie vormden om deze zangdiensten voor te bereiden. Nu zijn zij op zoek naar één of twee mensen die deze commissie willen versterken en hen willen helpen in de voorbereiding. Lijkt het je leuk om hieraan bij te dragen? Of wil je wat meer informatie over hoe ze een zangdienst proberen vorm te… Lees verder

Opbrengsten collectes februari

Bericht van 21 maart
05 februari: €245,82 Zending Kenia; 12 februari: €134,98 Kerk-tv; 19 februari: €172,22 Diaconie; 26 februari €129,71 Zending Zambia via KIA; Zending: €50,48; Per bank ontvangen: €85,00 Hartelijk dank voor uw gaven.

Paasontbijt op Eerste Paasdag

Bericht van 21 maart

Paasontbijt op Eerste Paasdag

De deelnemers van de groeigroepen organiseren op Eerste Paasdag, 9 april, een paasontbijt in het Dorpshuis te Well. Het paasontbijt begint om 9.00 uur. Na het paasontbijt begint de kerkdienst om 10.00 uur in de kerk. In de gemeente zijn flyers verspreid waarmee belangstellenden zich voor het paasontbijt kunnen aanmelden. Aan deelname zijn geen kosten verbonden, wel staat er bij de uitgang een… Lees verder

Schuurverkoping en inzameling 31 maart/1 april

Bericht van 21 maart

Schuurverkoping en inzameling

Vrijdag 31 maart is er verkoping en ook inzameling van spullen van 11.00 tot 14.00 uur aan de Slijkwellsestraat 8 te Well. De volgende dag, zaterdag 1 april, zijn we eveneens geopend, en dan van 9.00 tot 12.00 uur. Kledingverkoop is beide dagen aan de Wellsedijk 28 te Well. Bij het inleveren van spullen kunt u ook uw oud ijzer bij ons kwijt. Voor inlichtingen, of… Lees verder

Kerkbalans 2023: het eindresultaat

Bericht van 21 maart

Kerkbalans 2023: het eindresultaat

Het eindresultaat van Actie Kerkbalans 2023 is bekend! Een actie die in het teken stond van ‘Samen voor de kerk van morgen’. Met grote dankbaarheid mogen we vaststellen dat we tot nu toe toezeggingen kregen voor een totaal van ongeveer €40.000. Dit is een mooi bedrag, ook al zitten we daarmee nog €9.000 onder het resultaat van 2022 (€49.000). Heeft u nog geen… Lees verder

Collecten tijdens Bid- en Dankdagen

Bericht van 3 maart

Collecten tijdens Bid- en Dankdagen
In de kerkenraad van januari jl. is besloten dat we vanaf heden tijdens Biddag en Dankdag voor de duidelijkheid één collecte zullen houden, in tegenstelling tot andere reguliere diensten. De collecte op Biddag, in het voorjaar, is dan bestemd voor de kerkvoogdij. En de collecte op Dankdag, in het najaar, is bestemd voor de Voedselbank.
Let op: dit staat los van eventuele inzamelingen van fysieke producten voor de Voedselbank! In het verleden gebeurde dat meestal eens per jaar… Lees verder

Inzameling producten Voedselbank

Bericht van 3 maart

Inzameling producten Voedselbank
Beste gemeenteleden,
Vanuit Kerk in Actie is een oproep binnengekomen waarin gevraagd wordt om meer inzamelpunten voor de voedselbank. Alle PKN-gemeenten zijn hiervoor benaderd. Voedselbank Nederland kampt met tekorten nu de toestand voor steeds meer gezinnen nijpend wordt. De vraag is met maar liefst 31% gestegen. Het is niet per se zo dat er in de Bommelerwaard tekorten zijn, maar wel op andere plaatsen in het land. Hetgeen wij inzamelen wordt verspreid over de voedselbanken die dit goed kunnen gebruiken.
Vanuit de… Lees verder

Scholendienst 12 maart (10.00 uur)

Bericht van 27 februari

Scholendienst 12 maart
Tijdens de kerkdienst op deze zondagmorgen heten we in het bijzonder de kinderen (en hun ouders) van CBS De Hoeksteen in Well welkom. Een aantal van hen zal ook iets doen tijdens deze dienst.
En uiteraard zijn ook andere kinderen uit het dorp Well, andere dorpen in de Bommelerwaard en onze eigen kerkelijke gemeente welkom, ook als ze op een andere school zitten.
Het thema van de dienst is ‘Op weg naar Pasen’. We lezen over de intocht van Jezus in Jeruzalem.
Omdat de hele dienst gericht is op de jeugd,… Lees verder

Ontdekkerk 5 maart (16.00 uur)

Bericht van 26 februari

Ontdekkerk 5 maart

Op zondag 5 maart is het weer Ontdekkerk. Dit keer met het thema: 'Storm op het meer', over het verhaal dat Jezus de storm op het water rustig maakt en er is op het moment dat anderen angstig zijn. We ontdekken het hele verhaal via leuke, creatieve maar ook spannende stormachtige activiteiten. We hebben een (korte) viering, eten met elkaar en hebben vooral veel ruimte voor ontmoeting. Van harte welkom om te komen, samen met je ouder(s)/vriendjes en vriendinnetjes/(klein)kinderen op 5 maart vanaf 16.00 in de Wellse kerk!

Inzameling en verkoop spullen Rommelmarkt 3 en 4 maart

Bericht van 20 februari

Vrijdag 3 maart is er verkoping en ook inzameling van spullen van 11.00 tot 14.00 uur aan de Slijkwellsestraat 8 te Slijkwell. De volgende dag, zaterdag 4 maart zijn we eveneens geopend en dan van 9.00 tot 12.00 uur. Kledingverkoop is aan de Wellsedijk 28 in Well. Bij het inleveren van spullen kunt u ook uw oud ijzer bij ons kwijt. Voor inlichtingen, of als u op een andere dag spullen wilt inleveren, of als er spullen opgehaald mogen worden, kunt bellen naar 06-24412640. Namens de werkgroep Onderhoudsfonds.

Collecte 5 maart: Giro 7244: noodhulp Turkije en Syrië

Bericht van 19 februari

Collecte 5 maart: Giro 7244: noodhulp Turkije en Syrië
Turkije en Syrië werden op 6 februari vroeg opgeschrikt door een aardbeving met een kracht van maar liefst 7.8 op de schaal van Richter. De beving was zo zwaar dat hij zelfs in Israël, Libanon en Cyprus werd gevoeld. In Turkije zijn zeker tien provincies geraakt. In Syrië zijn gebouwen ingestort in Hama, Aleppo, Latakia en Tartous. Het Rode Kruis zorgt voor eerste hulp, het bemensen van de ambulances en het vervoeren van mensen naar het ziekenhuis. De organisatie… Lees verder

Jongvolwassenengroep

Bericht van 19 februari

Jongvolwassenengroep
Sinds afgelopen najaar zijn we met een enthousiaste groep jongvolwassenen (zeg 18 t/m 25 jaar) maandelijks bij elkaar gekomen op een woensdagavond. Samen beginnen we dan om 18.30 uur met eten, en daarna bespreken we een thema. Mocht je het leuk vinden om hier zelf bij aan te sluiten, of weet je iemand voor wie dit zou wat zou zijn? Vertel het voort/laat het weten aan dominee Daniël!

Start veertigdagentijd 2023

Bericht van 19 februari

Start veertigdagentijd 2023
Zondag 26 februari is de eerste zondag van de veertigdagentijd. Vanaf deze zondag trekken we samen met Jezus op naar Goede Vrijdag, waarop we gedenken dat hij stierf aan het kruis, en ook naar Pasen, de dag waarop hij opstond uit de dood. Voor deze tijd heeft bijvoorbeeld de Protestantse Kerk of het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap een kalender gemaakt, met daarop een kort stukje Bijbeltekst en overdenking voor elke dag. Beide kalenders kun je gratis aanvragen. Kijk hiervoor eens op https… Lees verder