Begraafplaatsen

De Hervormde Gemeente Well en Ammerzoden beschikt over twee eigen begraafplaatsen. 

  1. Bij de kerk in Well.
  2. Bij de kerk in Ammerzoden.

Bij overlijden graag zo spoedig mogelijk bericht aan de predikant of indien niet aanwezig bij de wijkouderling. Ook voor het leiden van de begrafenis dient u zo spoedig mogelijk met hem te overleggen.

Het kerkhof in Well is een kerkelijke begraafplaats in eigendom van de Hervormde Gemeente, evenals het kerkhof bij de Hervormde Kerk van Ammerzoden.

Er zijn twee soorten graven:

1. Eigen graven:

Graven ten aanzien waarvan aan de nabestaanden het uitsluitend recht wordt verleend om daarin overledenen te laten begraven. 

Dit recht geldt voor 30 jaar, met mogelijkheid van verlenging.

Daarnaast is men verplicht om binnen een half jaar een grafmonument te plaatsen, in overleg met het college van kerkrentmeesters. Het onderhoud van de grafstenen berust bij de familie, het onderhoud van het kerkhof berust bij het college van kerkrentmeesters

2. Algemene graven:

Graven ten aanzien waarvan een huurovereenkomst wordt gesloten voor 30 jaar, zonder de mogelijkheid van verlenging. De huurovereenkomst geldt voor één begraving.

In een algemeen graf kunnen dus bijzettingen van verschillende families plaatsvinden. Op deze graven mag geen steen of plant geplaatst worden.

Voor begrafenissen neme men contact op met dhr. H. Wijburg, van Malsenstraat 3, 5325 XT Well, tel. (073) 5992626. Email: begraafplaats@kerkwell.nl

Opmerkingen:
- Reservering van een bepaalde plaats is 1x het geldende tarief van het grafrecht extra.
- Voor niet gemeenteleden wordt het tarief van het geldende grafrecht verdubbeld.