Inhoud
Met het Heilig Avondmaal worden we als gemeente stilgezet bij het lijden en sterven van onze Heer Jezus Christus. Brood en wijn staan als teken voor zijn lichaam en bloed. Zijn lichaam stierf aan het kruis en zijn onschuldig bloed vloeide. 

Toch ontliep Jezus zijn weg niet. Hij wilde sterven, omdat Hij daarmee de weg van Gods liefde liet zien, en omdat Hij daarmee liet zien dat zelfs de dood God niet kan tegenhouden. 

Het vieren van het Heilig Avondmaal is voor ons een plechtig en ook genadig moment. Plechtig, omdat het niet zo maar een moment is. Genadig, omdat God mensen uitnodigt om eraan deel te nemen niet vanwege hun (wan)prestaties, maar omdat Hij dat wil.

Praktisch
Vier keer per jaar vieren we als gemeente het Heilig Avondmaal. In de regel in januari, juli en oktober, maar ook op Goede Vrijdag. Zowel 's ochtends als 's avonds is er gelegenheid om deel te nemen, behalve op Goede Vrijdag, dan is er alleen 's avonds dienst.

Het Avondmaal staat open voor belijdende leden. Als u vanuit een andere kerk bij ons te gast bent, mag u deelnemen aan het Avondmaal, mits u in uw eigen gemeente ook aan mag gaan.

Op verzoek bestaat de mogelijkheid voor kerkluisteraars om het Heilig Avondmaal gelijktijdig thuis mee te vieren.