Inzameling producten Voedselbank
Beste gemeenteleden,
Vanuit Kerk in Actie is een oproep binnengekomen waarin gevraagd wordt om meer inzamelpunten voor de voedselbank. Alle PKN-gemeenten zijn hiervoor benaderd. Voedselbank Nederland kampt met tekorten nu de toestand voor steeds meer gezinnen nijpend wordt. De vraag is met maar liefst 31% gestegen. Het is niet per se zo dat er in de Bommelerwaard tekorten zijn, maar wel op andere plaatsen in het land. Hetgeen wij inzamelen wordt verspreid over de voedselbanken die dit goed kunnen gebruiken.
Vanuit de diaconie geven we graag gehoor aan deze oproep door voortaan niet alleen met Dankdag lang houdbare producten in zamelen, maar ook op meerdere momenten in het jaar tijdens diensten die zich daar voor lenen. We denken dan aan Biddag, de tentdienst en Dankdag. Ook zullen we nog een vierde moment kiezen in dit jaar.
Natuurlijk vragen wij graag uw medewerking voor deze inzamelingsacties. De eerste zal dus komende Biddag zijn, woensdagavond 8 maart. Mogen we op u rekenen? U kunt de spullen voor de kerkdienst (die begint om 19.30 uur) inleveren in de hal van de kerk.
Let op: de collecte tijdens de dienst is niet bestemd voor de Voedselbank, maar voor de kerkvoogdij. Zie daarvoor de berichtgeving via deze pagina: https://kerkwell.nl/node/1274.
Alvast bedankt,
de diaconie.

Reactie toevoegen

Om spam tegen te gaan: vul het woord kerk in

In kolom "Onder De Aandacht" tonen
Uit
Deze banner tonen?
Banner verbergen
Status bericht
Live