Een kleine opmerking bij de preek gistermorgen (15 jan. '23). Ik (DMvdB) merkte op dat de eerste christenen allemaal iets te eten meenamen voor hun gezamenlijke maaltijden. Dat is wel zo, maar ik verwees daarbij naar 1 Korintiërs 11:21, dat het daar ook helder naar voren komt. In de NBV, die ik thuis gebruikte, lijkt dat inderdaad zo. Maar de NBV21, die we in de kerk gebruiken, zegt het weer anders. Dat had ik over het hoofd gezien. Kijk het maar eens na! (En bijv. ook de HSV vertaalt het weer anders.) Vertaalwerk blijft lastig. Waar het in ieder geval om gaat is dat de rijken zich meer toe-eigenden, of zelfs alvast gingen eten (notabene: van hun eigen meegebrachte eten ook?!). En de armen, die logischerwijs minder hadden meegebracht, moesten het dus met minder doen. En dat is dus geen delen, want aan de tafel van de Heer zou alles evenredig verdeeld moeten worden.

Reactie toevoegen

Om spam tegen te gaan: vul het woord kerk in

In kolom "Onder De Aandacht" tonen
Uit
Deze banner tonen?
Banner verbergen
Status bericht
Live