Een overzicht van berichten op chronologische volgorde. Klik op de titel om het hele bericht te lezen.

Paasontbijt op Eerste Paasdag

Bericht van 21 maart

Paasontbijt op Eerste Paasdag

De deelnemers van de groeigroepen organiseren op Eerste Paasdag, 9 april, een paasontbijt in het Dorpshuis te Well. Het paasontbijt begint om 9.00 uur. Na het paasontbijt begint de kerkdienst om 10.00 uur in de kerk. In de gemeente zijn flyers verspreid waarmee belangstellenden zich voor het paasontbijt kunnen aanmelden. Aan deelname zijn geen kosten verbonden, wel staat er bij de uitgang een… Lees verder

Schuurverkoping en inzameling 31 maart/1 april

Bericht van 21 maart

Schuurverkoping en inzameling

Vrijdag 31 maart is er verkoping en ook inzameling van spullen van 11.00 tot 14.00 uur aan de Slijkwellsestraat 8 te Well. De volgende dag, zaterdag 1 april, zijn we eveneens geopend, en dan van 9.00 tot 12.00 uur. Kledingverkoop is beide dagen aan de Wellsedijk 28 te Well. Bij het inleveren van spullen kunt u ook uw oud ijzer bij ons kwijt. Voor inlichtingen, of… Lees verder

Kerkbalans 2023: het eindresultaat

Bericht van 21 maart

Kerkbalans 2023: het eindresultaat

Het eindresultaat van Actie Kerkbalans 2023 is bekend! Een actie die in het teken stond van ‘Samen voor de kerk van morgen’. Met grote dankbaarheid mogen we vaststellen dat we tot nu toe toezeggingen kregen voor een totaal van ongeveer €40.000. Dit is een mooi bedrag, ook al zitten we daarmee nog €9.000 onder het resultaat van 2022 (€49.000). Heeft u nog geen… Lees verder

Collecten tijdens Bid- en Dankdagen

Bericht van 3 maart

Collecten tijdens Bid- en Dankdagen
In de kerkenraad van januari jl. is besloten dat we vanaf heden tijdens Biddag en Dankdag voor de duidelijkheid één collecte zullen houden, in tegenstelling tot andere reguliere diensten. De collecte op Biddag, in het voorjaar, is dan bestemd voor de kerkvoogdij. En de collecte op Dankdag, in het najaar, is bestemd voor de Voedselbank.
Let op: dit staat los van eventuele inzamelingen van fysieke producten voor de Voedselbank! In het verleden gebeurde dat meestal eens per jaar… Lees verder

Inzameling producten Voedselbank

Bericht van 3 maart

Inzameling producten Voedselbank
Beste gemeenteleden,
Vanuit Kerk in Actie is een oproep binnengekomen waarin gevraagd wordt om meer inzamelpunten voor de voedselbank. Alle PKN-gemeenten zijn hiervoor benaderd. Voedselbank Nederland kampt met tekorten nu de toestand voor steeds meer gezinnen nijpend wordt. De vraag is met maar liefst 31% gestegen. Het is niet per se zo dat er in de Bommelerwaard tekorten zijn, maar wel op andere plaatsen in het land. Hetgeen wij inzamelen wordt verspreid over de voedselbanken die dit goed kunnen gebruiken.
Vanuit de… Lees verder

Scholendienst 12 maart (10.00 uur)

Bericht van 27 februari

Scholendienst 12 maart
Tijdens de kerkdienst op deze zondagmorgen heten we in het bijzonder de kinderen (en hun ouders) van CBS De Hoeksteen in Well welkom. Een aantal van hen zal ook iets doen tijdens deze dienst.
En uiteraard zijn ook andere kinderen uit het dorp Well, andere dorpen in de Bommelerwaard en onze eigen kerkelijke gemeente welkom, ook als ze op een andere school zitten.
Het thema van de dienst is ‘Op weg naar Pasen’. We lezen over de intocht van Jezus in Jeruzalem.
Omdat de hele dienst gericht is op de jeugd,… Lees verder

Ontdekkerk 5 maart (16.00 uur)

Bericht van 26 februari

Ontdekkerk 5 maart

Op zondag 5 maart is het weer Ontdekkerk. Dit keer met het thema: 'Storm op het meer', over het verhaal dat Jezus de storm op het water rustig maakt en er is op het moment dat anderen angstig zijn. We ontdekken het hele verhaal via leuke, creatieve maar ook spannende stormachtige activiteiten. We hebben een (korte) viering, eten met elkaar en hebben vooral veel ruimte voor ontmoeting. Van harte welkom om te komen, samen met je ouder(s)/vriendjes en vriendinnetjes/(klein)kinderen op 5 maart vanaf 16.00 in de Wellse kerk!

Inzameling en verkoop spullen Rommelmarkt 3 en 4 maart

Bericht van 20 februari

Vrijdag 3 maart is er verkoping en ook inzameling van spullen van 11.00 tot 14.00 uur aan de Slijkwellsestraat 8 te Slijkwell. De volgende dag, zaterdag 4 maart zijn we eveneens geopend en dan van 9.00 tot 12.00 uur. Kledingverkoop is aan de Wellsedijk 28 in Well. Bij het inleveren van spullen kunt u ook uw oud ijzer bij ons kwijt. Voor inlichtingen, of als u op een andere dag spullen wilt inleveren, of als er spullen opgehaald mogen worden, kunt bellen naar 06-24412640. Namens de werkgroep Onderhoudsfonds.

Collecte 5 maart: Giro 7244: noodhulp Turkije en Syrië

Bericht van 19 februari

Collecte 5 maart: Giro 7244: noodhulp Turkije en Syrië
Turkije en Syrië werden op 6 februari vroeg opgeschrikt door een aardbeving met een kracht van maar liefst 7.8 op de schaal van Richter. De beving was zo zwaar dat hij zelfs in Israël, Libanon en Cyprus werd gevoeld. In Turkije zijn zeker tien provincies geraakt. In Syrië zijn gebouwen ingestort in Hama, Aleppo, Latakia en Tartous. Het Rode Kruis zorgt voor eerste hulp, het bemensen van de ambulances en het vervoeren van mensen naar het ziekenhuis. De organisatie… Lees verder

Jongvolwassenengroep

Bericht van 19 februari

Jongvolwassenengroep
Sinds afgelopen najaar zijn we met een enthousiaste groep jongvolwassenen (zeg 18 t/m 25 jaar) maandelijks bij elkaar gekomen op een woensdagavond. Samen beginnen we dan om 18.30 uur met eten, en daarna bespreken we een thema. Mocht je het leuk vinden om hier zelf bij aan te sluiten, of weet je iemand voor wie dit zou wat zou zijn? Vertel het voort/laat het weten aan dominee Daniël!

Start veertigdagentijd 2023

Bericht van 19 februari

Start veertigdagentijd 2023
Zondag 26 februari is de eerste zondag van de veertigdagentijd. Vanaf deze zondag trekken we samen met Jezus op naar Goede Vrijdag, waarop we gedenken dat hij stierf aan het kruis, en ook naar Pasen, de dag waarop hij opstond uit de dood. Voor deze tijd heeft bijvoorbeeld de Protestantse Kerk of het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap een kalender gemaakt, met daarop een kort stukje Bijbeltekst en overdenking voor elke dag. Beide kalenders kun je gratis aanvragen. Kijk hiervoor eens op https… Lees verder

Actie Kerkbalans komt eraan

Bericht van 6 februari

Geef vandaag voor de kerk van morgen

Actie Kerkbalans 2023 komt eraan

 

Binnenkort gaat Actie Kerkbalans van start. Het thema is ook dit jaar ‘Geef vandaag voor de kerk van morgen’. Tijdens deze Actie krijgen alle leden van onze gemeente een brief of e-mail met het verzoek voor een jaarlijkse financiële bijdrage… Lees verder

Zendingsdoel 2023

Bericht van 6 februari

Voor dit hele kalenderjaar 2023 is er weer een nieuw zendingsdoel, namelijk de Agape Child Support Organization in Kenia. Albert Alobo, die vorig jaar ook tijdens een kerkdienst in ons midden aanwezig was, is betrokken bij dit project. Ze helpen kinderen in extreme armoede, door ondersteuning te bieden in dagelijks levensonderhoud, en ze te helpen ontwikkelen bij schoolzaken. Twee keer per maand is er ook een bijbel-programma, en proberen ze het evangelie door te geven via spel, verhaal en muziek. Op dit moment zijn daar 54 kinderen bij… Lees verder

In memoriam Corrie Robbemondt-van Hees

Bericht van 6 februari

U moet ingelogd zijn om dit bericht te kunnen lezen.

Gebedsvieringen veertigdagentijd 2023

Bericht van 6 februari

Op woensdag 22 februari begint de veertigdagentijd. In deze tijd leven we met elkaar toe naar Pasen. Er zullen ook dit jaar weer korte gebedsvieringen zijn, om tot rust te komen en onszelf te bezinnen. Deze vinden allen fysiek plaats op woensdagen, om 19.30 uur, in het koor van de Wellse kerk, en wel op de volgende data: 22 februari, 1 maart, 15 maart, 22 maart, 29 maart en 5 april. De vieringen worden niet online uitgezonden.
Het thema van de vieringen is ‘Aan tafel met Jezus’. Tijdens de vieringen komen we in stilte samen, zingen we… Lees verder

Overlijden Corrie Robbemondt

Bericht van 30 januari

Op vrijdag 27 januari jl. is overleden ons gemeentelid

Cornelia Remina (Corrie) Robbemondt-van Hees

in de leeftijd van 85 jaar.

De uitvaart vindt komende donderdag 2 februari plaats, om 14.00 uur in de kerk van Well. Aansluitend volgt de begrafenis op de begraafplaats naast de kerk.

Woensdag 1 februari is er van 19.00 t/m 20.30 uur gelegenheid tot condoleren in het uitvaartcentrum van Stork Maasdriel, Drielseweg 36b, Hedel.

Verder kunt u als blijk van meeleven een condoleancebericht sturen naar het volgende adres:

Lees verder

Jeugddienst 5 februari

Bericht van 23 januari

Op zondagavond 5 februari is er weer een jeugddienst, om 18.30 uur in de kerk van Well, waarin we met elkaar nadenken over de ontevredenheid die heerst in de maatschappij. Het thema van de dienst is ‘Ge mot nie zo maauwe! #doeslief’. Na de dienst is er koffie, thee en fris, en voor de gezelligheid ook een bitterballetje.

Inzameling en verkoop rommelmarkt 3/4 februari

Bericht van 23 januari

Vrijdag 3 februari is er verkoping en ook inzameling van spullen van 11.00 tot 14.00 uur aan de Slijkwellsestraat 8 te Slijkwell. De volgende dag, zaterdag 4 februari zijn we eveneens geopend en dan van 9.00 tot 12.00 uur. Kledingverkoop is aan de Wellsedijk 28 in Well. Bij het inleveren van spullen kunt u ook uw oud ijzer bij ons kwijt. Voor inlichtingen, of als u op een andere dag spullen wilt inleveren, of als er spullen opgehaald mogen worden, kunt bellen naar 06-24412640. Namens de werkgroep Onderhoudsfonds.

Delen in 1 Korintiërs 11

Bericht van 16 januari

Een kleine opmerking bij de preek gistermorgen (15 jan. '23). Ik (DMvdB) merkte op dat de eerste christenen allemaal iets te eten meenamen voor hun gezamenlijke maaltijden. Dat is wel zo, maar ik verwees daarbij naar 1 Korintiërs 11:21, dat het daar ook helder naar voren komt. In de NBV, die ik thuis gebruikte, lijkt dat inderdaad zo. Maar de NBV21, die we in de kerk gebruiken, zegt het weer anders. Dat had ik over het hoofd gezien. Kijk het maar eens na! (En bijv. ook de HSV vertaalt het weer anders.) Vertaalwerk blijft lastig. Waar het in ieder geval om gaat… Lees verder

Kinderkerstnachtdienst

Bericht van 22 december