Vertrouwenspersoon /veilige gemeente De Hervormde Gemeente Well-Ammerzoden wil een veilige en betrouwbare gemeenschap zijn waar jong en oud, man en vrouw, met en zonder kerkelijke functie of taak, zich veilig voelt en mag vertrouwen op God en mensen. De kerkenraad is zich er van bewust dat er in kerkelijke relaties ongewenst gedrag of intimiteiten kunnen ontstaan en is hierop alert en neemt voorzorgmaatregelen om dit te voorkomen Mocht u/jij desondanks iets dergelijks binnen onze kerkelijke gemeente signaleren of hebben meegemaakt dan vragen wij u/jou om dit te melden. U/jij kunt hierover in vertrouwen praten met de interne vertrouwenspersoon, de predikant, of de wijkouderling. Binnen de Hervormde Gemeente Well-Ammerzoden is door de kerkenraad de heer Marius van Tuijl aangesteld als interne vertrouwenspersoon. Hij is te bereiken via T 0657247986 of mail tuijl35@hetnet.nl . De interne vertrouwenspersoon werkt als onafhankelijk persoon binnen de kerkelijke gemeente en kan (anoniem) advies vragen aan een externe vertrouwenspersoon . Het is ook mogelijk om contact op te nemen een externe vertrouwenspersoon van het SMPR. Het SMPR staat voor ‘Seksueel Misbruik Pastorale Relaties en gezagsrelaties’ en is een landelijk meldpunt met professionele vertrouwenspersonen. Deze vertrouwenspersonen zullen jou en onze gemeente niet persoonlijk kennen. Je kunt hen bereiken via tel. 030-3038590 of info@smpr.nl. Of kijk op de website www.smpr.nl.