Op woensdag 22 februari begint de veertigdagentijd. In deze tijd leven we met elkaar toe naar Pasen. Er zullen ook dit jaar weer korte gebedsvieringen zijn, om tot rust te komen en onszelf te bezinnen. Deze vinden allen fysiek plaats op woensdagen, om 19.30 uur, in het koor van de Wellse kerk, en wel op de volgende data: 22 februari, 1 maart, 15 maart, 22 maart, 29 maart en 5 april. De vieringen worden niet online uitgezonden.
Het thema van de vieringen is ‘Aan tafel met Jezus’. Tijdens de vieringen komen we in stilte samen, zingen we liederen, lezen we de Bijbel en iets van een gedicht, en bidden we enkele geschreven gebeden. De bijeenkomst heeft een vast programma; het geheel is gestuurd. Gods Woord dat al eeuwen klinkt, wordt uitgesproken vóór en óver ons. Zo stellen we door Woord en gebed ons eigen leven in Gods licht.
Het programma van elke avond is gebundeld in een boekje dat je elke avond krijgt aangereikt. Als u niet in de gelegenheid bent om de gebedsvieringen bij te wonen, maar toch een boekje wilt voor eigen gebruik – of als u sowieso zelf een boekje wilt – laat het dan even weten aan de dominee.

Reactie toevoegen

Om spam tegen te gaan: vul het woord kerk in

In kolom "Onder De Aandacht" tonen
Uit
Deze banner tonen?
Banner tonen op voorpagina
Status bericht
Live