Paasontbijt op Eerste Paasdag

De deelnemers van de groeigroepen organiseren op Eerste Paasdag, 9 april, een paasontbijt in het Dorpshuis te Well. Het paasontbijt begint om 9.00 uur. Na het paasontbijt begint de kerkdienst om 10.00 uur in de kerk. In de gemeente zijn flyers verspreid waarmee belangstellenden zich voor het paasontbijt kunnen aanmelden. Aan deelname zijn geen kosten verbonden, wel staat er bij de uitgang een collectebus waarin een vrijwillige bijdrage kan worden gedoneerd. De deelnemers van de groeigroepen kwamen op het idee een paasontbijt te organiseren door het jaarthema van de PKN. Aan tafel ontmoeten we de Opgestane! In de Bijbel, maar ook in de kerk, wordt vaak samen gegeten. Samen eten schept verbondenheid. Het voedt niet alleen het lichaam, maar ook de ziel! Voorafgaand aan zijn lijden gebruikte de Heer Jezus de paasmaaltijd met zijn discipelen. Wat is het mooi om ons daarbij aan te sluiten en om voorafgaand aan de paasdienst ook met elkaar de maaltijd te gebruiken.

Reactie toevoegen

Om spam tegen te gaan: vul het woord kerk in

In kolom "Onder De Aandacht" tonen
Uit
Deze banner tonen?
Banner verbergen
Status bericht
Live