Een overzicht van berichten op chronologische volgorde. Klik op de titel om het hele bericht te lezen.

Ontdekkerk QR-tocht

Bericht van 9 juni

Zaterdag 26 en zondag 27 juni wordt er een QR-tocht gehouden in Well. Deze toch is voor gezinnen met kinderen tot 12 jaar. De tocht kun je starten tussen 15.00 uur en 16.00 uur bij de kerk van Well. Doe ook mee en zeg het voort!

Schuurverkoop rommelmarkt

Bericht van 7 juni

3 weekenden is er verkoop aan de Slijkwellsestraat 8 te Well.

- Vrijdag 11 juni van 13.00 tot 16.00 en zaterdag 12 juni van 9.00 tot 12.00
- Vrijdag 18 juni van 13.00 tot 16.00 en zaterdag 19 juni van 9.00 tot 12.00
- Vrijdag 25 juni van 13.00 tot 16.00 en zaterdag 26 juni van 9.00 tot 12.00

Hier zijn onder andere brocante, boeken, huishoudelijke spullen, speelgoed, meubels en kleding te koop.
Het onderhoudsfonds

Opbrengsten collectes april

Bericht van 18 mei

02 apr: €149,32; 04 apr: €119,95 Werelddiaconaat; 11 apr : €111,60 Kerk-tv; 18 apr: €111,25 Het vergeten kind; 25 apr: €142,85; Zending: €76,15. Per bank ontvangen: €125,00 Hartelijk dank voor uw gaven.

Liturgie Hemelvaartsdag

Bericht van 13 mei

Opbrengsten collectes maart

Bericht van 27 april

07 mrt: €118,20 Buitenlands diaconaat; 10 mrt : €1144,20 Voedselbank; 14 mrt: €139,20 Kerk-tv; 21 mrt: €128,30; 28 mrt: €135,45 Binnenlands diaconaat; Zending: €137,95. Per bank ontvangen: €1012,00 Hartelijk dank voor uw gaven.

Vakantie en waarneming dominee

Bericht van 16 april

Vanaf maandag 26 april tot en met zondag 2 mei heeft onze dominee een week vakantie. Het pastoraat en ook crisisgevallen worden in deze week waargenomen door ds. Jumelet uit Zaltbommel. Neemt u, indien nodig, contact op met onze scriba Mari Quivooij, hij zal u doorverwijzen.

Gezocht: geluidstechnicus (m/v)

Bericht van 16 april

Wil je ook graag dat Gods woord goed hoorbaar is? Dan zoeken we jou! Woorden zijn stil zonder geluid. Het zou ook handig zijn als je overdag zou kunnen voor rouw-/trouwdiensten. Contact voor vragen en aanmeldingen: Patrick Hagelen en Ashwin van Santen (voor telefoonnummers, zie kerkblad).

Actie Kerkbalans (voorlopige toezeggingen)

Bericht van 16 april

In maart hebben wij de Actie Kerkbalans gehouden. U heeft van ons een e-mail of brief ontvangen met het verzoek financieel bij te dragen aan onze gemeente. Als streefbedrag stond in de begroting een bedrag vermeld van €46.500. Dit is een stijging van ongeveer 5% ten opzichte van de toezeggingen in 2020. Wij hebben de reacties verwerkt en zijn dankbaar om te kunnen melden dat dat bedrag in ieder geval is toegezegd. Hiermee is het begrote bedrag gehaald, waardoor we naar verwachting in ieder geval niet verder in de rode cijfers komen. Het is… Lees verder

Oproep jaarlijkse kerkschoonmaak

Bericht van 16 april

De jaarlijkse kerkschoonmaak staat weer voor de deur. Op zaterdag 24 april zullen we beginnen met de kerk van Ammerzoden. Een week later, op 1 mei, is de kerk van Well aan de beurt. Aanvang beide dagen 9.00 uur. Vele handen maken licht werk, dus namens de kerkvoogdij van harte uitgenodigd om uw bijdrage te leveren. Graag even aanmelden bij Wim Baijense.

Bij de 6e zondag van de veertigdagentijd

Bericht van 31 maart

Ter reflectie op zondag 28 maart het derde couplet uit Sela, ‘Hard geslagen, vastgenageld’:

 

“Wie te licht denkt over zonde

en haar diepe ernst niet ziet,

kijk naar Hem en zie… Lees verder

Opbrengsten collectes februari

Bericht van 28 maart

07 feb: €142,75 Voorjaarszending; 14 feb: €141,00 Kerk-tv; 21 feb: €152,00 De Hoop; 28 feb: €115,00; Zending: €132,00. Per bank ontvangen: €285,00 Hartelijk dank voor uw gaven.

Actie Kerkbalans (tussentijds bericht)

Bericht van 22 maart

In de afgelopen weken zijn er mensen bij u aan de deur geweest voor de Actie Kerkbalans, of heeft u hier een mail over gekregen. We krijgen positieve indrukken van hoe gemeenteleden financieel betrokken zijn, ook/juist in deze crisistijd! Maar degenen die nog moeten reageren vragen we om dit vooral nog te doen! Als u denkt, ik heb niemand aan de deur gezien, dan kan het zijn dat u een mail hebt gekregen. Maar als u ook dan denkt: ook per mail heb ik niets zien verschijnen, kijk dan even in de ‘spambox’, of ‘ongewenste mail’: het kan zo maar zijn… Lees verder

Podcasts Stille Week

Bericht van 22 maart

In de Stille Week is er op woensdagavond een (laatste) gebedsviering en op Goede Vrijdag een kerkdienst. Maar het lijdensevangelie omvat veel meer dan de bijbelgedeelten die tijdens die vieringen aan bod komen. Daarom verschijnt er aanvullend op de overige dagen – maandag, dinsdag, donderdag en zaterdag – overdag een ‘podcast’ (luisterfragment) op Kerkomroep en YouTube. In die podcasts wordt er steeds een gedeelte over Jezus’ lijdensweg gelezen en klinkt er een toepasselijk lied. Hopelijk geeft dit een handvat om elke dag in de Stille Week iets… Lees verder

Kerkauto en kinderoppas

Bericht van 22 maart

Aangezien er weer mensen in de kerkdiensten kunnen komen, zal ook de kerkauto weer gaan rijden. Voor degenen die hier gebruik van willen maken: zie de details bij de kerkdiensten aan het begin van het kerkblad. Vanaf april zal er ook weer kinderoppas zijn. De kinderen die het betreft kunt u dan weer opgeven met het opgaveformulier. Meer informatie volgt!

Kerkgangers en zang

Bericht van 22 maart

Per zondag 21 maart ontvangen we per dienst weer 30 personen (kinderen tot 12 jaar en zij die een taak hebben in de dienst niet meegerekend). Ook worden de liederen weer door onze zangers gezongen. We zijn verheugd dat we na een lange tijd weer in kleine groepen kunnen samenkomen en dat de lofzang ook weer in de kerk klinkt! Het opgaveformulier voor april volgt binnenkort weer en is dan te vinden op de website. Graag wijzen we u nog wel even op het feit dat het nog niet heel warm is in de kerk: in verband met besmettingsgevaar gaat tijdens de… Lees verder

Bij de 5e zondag van de veertigdagentijd

Bericht van 22 maart

Ter reflectie op zondag 21 maart lied 346 uit Hemelhoog:
 

“Ik wandel in het licht met Jezus,
het donk’re dal ligt achter mij
en ‘k weet mij in zijn trouw geborgen;
welk een liefdevolle vriend is Hij.

Refrein: Ik wandel in het licht met Jezus,
en ‘k… Lees verder

Bij de 4e zondag van de veertigdagentijd

Bericht van 18 maart

Ter reflectie op zondag 14 maart gezang 257:1 uit de Bundel ‘38:


“Zie ons te zaâm uw naam belijden,
o God, met eerbied voor uw troon,
onszelven U ten dienste wijden
in Christus, uwen lieven Zoon,
verenigd in gevoel van zonden,
in uitzicht op zijn schuldrantsoen.
Och, dat w’ in liefde saâmverbonden,
uw liefde dankbaar hulde doen!”

Bij de 3e zondag van de veertigdagentijd

Bericht van 8 maart

Ter reflectie op zondag 7 maart gezang 12 uit het Liedboek voor de Kerken:

(Om de tekst tot leven te brengen, luister https://www.youtube.com/watch?v=Tq87UUDWEGE)

 

“Niet in ‘t geweldige geluid

Lees verder

Bij de 2e zondag van de veertigdagentijd

Bericht van 8 maart

Ter reflectie op zondag 28 februari Opwekking 502:

“Jezus, ik wil heel dicht bij U komen,

in uw nabijheid wil ‘k zijn.

Zo dicht bij U voel ‘k uw liefde stromen,

U maakt mij heilig en rein.

In de schuilplaats van de… Lees verder

Kerkdienst biddag: aandragen gebedspunten

Bericht van 2 maart

Woensdag 10 maart is het Biddag. Om 19.30 uur is er daarom een kerkdienst. Daarin gaat het over het gebed, en zullen we ook met en voor elkaar bidden.
Het is mooi om met elkaar als gemeenschap te bidden. Dan delen en benoemen we met elkaar onze gedachten en ook de gebeden die we persoonlijk opzenden. Zo weten we van elkaar wat ons bezighoudt en leggen we het voor God neer.
Is er iets/iemand waarvoor we kunnen bidden tijdens de dienst op Biddag? Geef het door via dominee@kerkwell.nl of bel/app 06-15203909. Het gaat om het gebedspunt, jouw naam hoeft niet genoemd te worden. Dan… Lees verder