Gebedsvieringen veertigdagentijd
Pasen valt dit jaar vroeg. Het komt allemaal door de maan. De veertigdagentijd daaraan voorafgaand nadert daarom ook al snel. Ook dit jaar zijn er weer een zestal gebedsvieringen om in deze tijd samen op te trekken naar Goede Vrijdag en Pasen. Dit jaar vinden ze plaats op vrijdagen. We komen samen in het koor van de Wellse kerk, vanaf 19.30 uur. De data zijn: 16 feb., 23 feb., 1 mrt., 8 mrt., 15 mrt. en 22 mrt. De vieringen worden niet online uitgezonden.
Het thema van de vieringen is: ‘Ga mee! Samen met Jezus op weg naar het kruis’. Tijdens de vieringen komen we in stilte samen, zingen we liederen, lezen we de Bijbel en bidden we enkele geschreven gebeden. Ook is er dit jaar ruimte voor vrije gebeden in de kring.
Elke bijeenkomst heeft een vast programma; het geheel is gestuurd. Gods Woord dat al eeuwen klinkt, wordt uitgesproken vóór en óver ons. Zo stellen we door Woord en gebed ons eigen leven in Gods licht.
Het boekje met daarin alle vieringen krijg je elke avond aangereikt. Als u niet in de gelegenheid bent om de gebedsvieringen bij te wonen, maar toch een boekje wilt voor eigen gebruik – of als u sowieso zelf een boekje wilt – laat het dan even weten aan de dominee.

Reactie toevoegen

Om spam tegen te gaan: vul het woord kerk in

In kolom "Onder De Aandacht" tonen
Uit
Deze banner tonen?
Banner tonen op voorpagina
Status bericht
Live