Bezinningstraject Kerk van de toekomst

Waarom deze thema-avonden?
Afgelopen voorjaar hebben we een commissie gevormd om na te denken over de vormgeving van het jeugdwerk in onze gemeente. Als commissie deelden we het verlangen om vooral ouders, jongvolwassenen en ouderen bij het proces te betrekken. Zo is het idee ontstaan om een bezinningstraject te starten. De kernvraag luidt: hoe zijn we kerk van de toekomst? We zijn gestart met het interviewen van gezinnen met kinderen tot 18 jaar. De vragen die gesteld zijn, hadden betrekking op de bekende kernwaarden binnen onze kerk en gemeente, zoals gemeente-zijn, verbondenheid met elkaar, de zondagse diensten en de aandacht voor onze kinderen, tieners en jongvolwassenen binnen onze kerkgemeenschap. Deze interviews leverden mooie gesprekken en uitkomsten op. Onze tweede stap is om met zoveel mogelijk jongvolwassenen (vanaf 18 jaar), volwassenen en ouderen in gesprek te gaan over dezelfde thema’s die aan de orde zijn gekomen in de interviews. Zo krijgen we samen inzicht in wat er onder ons leeft en wat er nodig is voor een kerk waarin we samen Gods liefde voor de wereld mogen vieren en waar aandacht is voor alle generaties.

Invulling van de avonden
We hebben gekozen om twee avonden te organiseren: op 16 november (vanaf 19.30 uur) en op 29 november (vanaf 20.00 uur). Je kunt kiezen, want de inhoud van de avonden is gelijk. In de bijlage van dit bericht zie je de kernwaarden uitgebeeld in pictogrammen. Deze kernwaarden komen aan de orde tijdens deze avonden. Na de inloop gaan we in kleine groepjes uiteen om deze waarden te bespreken. De details over de praktische uitvoering volgen op de avond zelf. Wil je alvast nadenken over de 12 kernwaarden? Welke vind je persoonlijk het belangrijkste? En welke zijn belangrijk vanuit het perspectief van onze kinderen en onze jongeren? Het gaat immers om de kerk van de toekomst!

Kerk, ik vind je mooi, dus kom, want jouw mening telt!

Bijlage (openbaar)

Reactie toevoegen

Om spam tegen te gaan: vul het woord kerk in

In kolom "Onder De Aandacht" tonen
Uit
Deze banner tonen?
Banner verbergen
Status bericht
Live