Inzameling Voedselbank
Ook in dit nieuwe kerkelijk jaar willen we graag het project van Kerk in Actie blijven steunen met een viertal inzamelingsacties. Met dit project vraagt men extra aandacht voor Voedselbanken in Nederland waar ze meer vraag dan aanbod hebben. Daarom willen we ook graag bij de komende dienst op Dankdag lang houdbare voedingsmiddelen inzamelen. Voor de dienst kunt u de door u meegebrachte producten inleveren in een daarvoor aangewezen en niet te missen bak of kar. Het is fijn dat we op deze manier kunnen bijdragen om de tekorten aan te vullen. Bij voorbaat hartelijk dank namens de diaconie.

Reactie toevoegen

Om spam tegen te gaan: vul het woord kerk in

In kolom "Onder De Aandacht" tonen
Uit
Deze banner tonen?
Banner verbergen
Status bericht
Live