Beste gemeenteleden,

In verband met het coronavirus zullen de komende tijd in principe alle gemeentelijke activiteiten komen te vervallen(!). Hieronder vallen de gebedsdiensten, catechisaties, Bijbelkring en Gemeentegroeigroep. Hiermee volgen we de laatste berichtgeving en adviezen om groepsvorming zo veel mogelijk te voorkomen.

Een uitzondering geldt voor de kerkdiensten op zondag: voorlopig zullen alleen de morgendiensten plaatsvinden, maar dan met de minimale bezetting die nodig is voor de organisatie. Gemeenteleden kunnen hierbij helaas niet aanwezig zijn. De avonddiensten zullen voorlopig dus vervallen.
U/jij kunt de ochtenddienst thuis meeluisteren en/of meekijken via Kerkomroep. Door de drukte kan het zijn dat de verbinding op het moment zelf hapert of zelfs niet werkt. Kijk de dienst dan op een later tijdstip die dag terug. Daarnaast kunt u de dienst ook via YouTube bekijken. Via de link https://www.youtube.com/channel/UCfdprbGYs6_ItQCdUobR5Cg zal een livestream verschijnen op het moment dat de dienst zal beginnen.
Op deze manier kunnen we het hart van ons gemeente zijn toch op een gewijzigde manier vormgeven en kan Gods Woord publiekelijk klinken.

Laten we God bidden om een zegen in deze roerige tijd: dat we naar elkaar omzien, dat we elkaar hulp bieden waar nodig en dat we kracht putten uit het gebed dat altijd door kan gaan.

Reactie toevoegen

Om spam tegen te gaan: vul het woord kerk in

Labels
In kolom "Onder De Aandacht" tonen
Uit
Deze banner tonen?
Banner verbergen
Status bericht
Live