Lenen legpuzzels

We hebben diverse puzzels in de schuur voor de rommelmarkt ontvangen. Deze willen wij nu uitlenen voor de liefhebbers of als u iemand kent die graag puzzelt. De puzzels staan op een ander adres en kunnen zonder persoonlijk contact uitgezocht worden. Graag wel even van te voren contact opnemen
met Margretha van Loon 06-24412640.
Werkgroep Onderhoudsfonds

Labels

UPDATE: ACTIVITEITEN VERVALLEN, morgendiensten thuis te volgen (via Kerkomroep of YouTube)

Beste gemeenteleden,

In verband met het coronavirus zullen de komende tijd in principe alle gemeentelijke activiteiten komen te vervallen(!). Hieronder vallen de gebedsdiensten, catechisaties, Bijbelkring en Gemeentegroeigroep. Hiermee volgen we de laatste berichtgeving en adviezen om groepsvorming zo veel mogelijk te voorkomen.

Labels

Bloemengroet

De bloemen uit de dienst van  16 februari zijn met een hartelijke groet bezorgd bij Mw. A.C.  Versfeld-Stronkhorst in Well.  Op 23 februari bij Mw. W. Bouman-Krijgh in de Lindeboom in Ammerzoden en de Fam. R.A. Kamsteeg in Zaltbommel.

Labels

Inzameling voor de voedselbank

Ook in de Bommelerwaard zijn vele huishoudens die onder het bestaansminimum leven. Om iets te doen aan deze verborgen armoede is de Voedselbank Bommelerwaard vanaf maart 2010 gestart voor inwoners van de gemeenten Zaltbommel en Maasdriel. Samen met de Voedselbank afdeling Bommelerwaard willen we in de week van biddag een inzamelingsactie houden. Woensdag 11 maart zal er vanaf 19.00 uur iemand uit naam van de Voedselbank aanwezig zijn in de hal van de kerk om producten aan te nemen. Graag ontvangen we houdbare en droge producten.

Labels