Inzameling en verkoping spullen

De werkgroep van het onderhoudsfonds heeft het volgende besloten wat betreft inzameling en verkoping. Deze worden niet meer gehouden tot en met augustus dit jaar. Moeten spullen echt weg dan kunt u deze na afspraak in overleg inleveren. Bent u op zoek naar iets kunt u altijd bellen of wij dat op voorraad hebben. In september/oktober willen we kijken of er een mogelijkheid is om alsnog een verkoping vanuit de schuur te organiseren.

Activiteiten Onderhoudsfonds

Door de corona crisis zijn ook al onze activiteiten stilgezet. Wanneer alles weer opgang gaat komen is voor iedereen een grote onzekerheid. De vraag is ook of alles weer gewoon door kan gaan. Dit zullen we allemaal af moeten wachten. Wat betreft de rommelmarkt die voor 13 juni gepland staat zijn we ook afhankelijk van de Oranjevereniging van Well. Zij beraden zich binnenkort of hun feestweek door kan gaan of verzet gaat worden. Wij maken ook gebruik van dezelfde tent dus hun beslissing is ook voor ons van belang.

Gezocht: zangers

Lieve mensen, de afgelopen 3 weken zijn de diensten vanwege het coronavirus alleen online te volgen. De komende twee maanden zal dat op dezelfde manier gaan. Aangezien we maar met weinig mensen in de kerk zijn, willen we de zang wat beter tot zijn recht laten komen. Dan zijn de liederen ook thuis goed te horen. In het moderamen zijn verschillende opties besproken.

De diaconie helpt! Helpt u ook in deze tijden?!

Dag allemaal,

nu er geen kerkdiensten zijn, willen wij u vragen de bijdrage die u normaal in de collectezak doet over te maken naar de bankrekening van de diaconie!

 NL37RABO 0326077014

Onder vermelding van het doel waar u uw gift voor geeft.

Ook nu willen wij iedereen  blijven helpen!!

Alvast bedankt

hartelijke groet,

De diaconie