Dienst op 2019-10-27-10-00

Agenda
Lokatie
Well
Voorganger
Ds. J. Noordam, Nieuwendijk
Viering H.Avondmaal
Collecten
kerkvoogdijcollecte
Extra Kerkvoogdij
diaconiecollecte
De Herberg
uitgangscollecte
instandhouding predikantplaats
Met medewerking van
organist
koster
E. Flinterman
bhver
Artje Timmer