Het adres van het kerkgebouw in Well is
Dorpstraat 7
5325 XG Well

Geschiedenis

De kerk is het oudste gebouw in het dorp Well en dateert oorspronkelijk uit de twaalfde eeuw. Alleen de toren stamt nog uit deze tijd. Het onderste gedeelte is opgebouwd uit tufsteen, een zachte natuursteen die vanuit Duitsland over de rivier werd aangevoerd. De kerk is in de Romaanse bouwstijl gebouwd. Volgens de rijksdienst voor het cultureel erfgoed is de kerk een laat-gotische dorpskerk met pseudobasilicaal schip.

Oude foto's van Well (klik voor een vergroting)

oude foto Welloude foto Well 2 oude foto Well 3 Oude foto Well 4 Oude foto pastorie Oude foto Well vanaf begraafplaats

In de loop der eeuwen werd de kerk uitgebreid en bestaat thans uit een driebeukig schip van drie traveeën. Verondersteld wordt dat de uiteindelijke voltooiing van de kerk plaatsvond rond 1546. Dit valt te ontlenen aan het opschrift van de historische klok die nog steeds in de toren hangt.

Het is onduidelijk of deze kerk gewijd is aan een heilige. De schrijvers van het boek “Alles wel in Well” trekken de conclusie dat het opschrift op de kerkklok verwijst naar de heiligen Sint-Nicolaas en Sint Martinus. Dit duidt ongetwijfeld op een verbintenis van de Wellse Kerk met deze twee heiligen. St. Nicolaas was beschermer van de scheepvaart, handel en kinderen. Daarnaast waren veel kerken in de Bommerlerwaard gewijd aan St. Marinus.

Tijdens de Tweede Wereldoorlog werden de kerk en de toren zeer ernstig beschadigd. Enkele jaren later werd begonnen met de restauratie. Daarbij werd ook het in 1842 gesloopte oude gotische priesterkoor weer herbouwd op zijn oorspronkelijke fundamenten
De preekstoel dateert uit het eerste kwart van de zeventiende eeuw.

​Het gebrandschilderde raam stelt de doop van Jezus Christus door Johannes de Doper voor. Het is in 1968 door mevr. E.J. Backer-Boland ter nagedachtenis aan haar vader dhr. A. J. Boland (overleden 21-1-1963) aangeboden.

Bij de bouw van het orgel is men op historiserende wijze te werk gegaan, om niet alleen het uiterlijk en mechanische aanleg, maar ook de intonatie, een instrument van rond 1750 te benaderen. Het orgel is in april 1981 in gebruik genomen.

In 2006 is een grote restauratie uitgevoerd, waarin het gehele dak voorzien is van (waar nodig) nieuw hout en nieuwe leien. Binnen is het complete stucwerk en het elektriciteitsnet vernieuwd. 

Hieronder: het informatiebord van de ANWB. Klik op de foto voor een vergroting.