Bezinningstraject

Namens de kerkenraad organiseert een commissie bestaande uit kerkenraads- en gemeenteleden een bezinning op de kerkelijke activiteiten voor kinderen, tieners, jongeren en de gezinnen.

 

De kerkenraad merkt dat bij activiteiten de betrokkenheid laag (of lager) is. Met deze bezinning willen we ontdekken welke behoeften er in de gemeente leven en wat haalbaar is om te organiseren. Daarvoor willen we gemeenteleden interviewen: gezinnen met kinderen tot 18 jaar én alle gemeenteleden vanaf 18 t/m 35 jaar zonder kinderen. Met de interviews hopen we een beeld te krijgen hoe de gemeente beleefd wordt.

 

Door te kiezen voor interviews hopen we een spade dieper te graven dan het ophalen van een verlanglijstje die een enquête vaak oplevert. Met de uitkomsten van de interviews hopen we een goed beeld te krijgen op welke manier de kerk het persoonlijk geloofsleven kan ondersteunen.

 

De uitkomsten van de interviews worden geanonimiseerd verwerkt. De vragen gaan over de beleving van de kerkelijke gemeente, persoonlijke geloofsbeleving en mening over verschillende gebieden van het kerkelijk werk (bijvoorbeeld pastoraat, jeugdwerk etc.).

 

Deelname aan de interviews is geheel vrijblijvend. Dat wil zeggen dat iemand zich op geen enkele manier verbindt aan suggesties die hij of zij inbrengt. Het interview is open, vertrouwelijk en belangstellend. De interviewer gaat nadrukkelijk niet met je in discussie. Hij of zij zal juist proberen om een zo goed mogelijk beeld te krijgen van je mening, zonder hier een oordeel over te vormen.

 

We hopen van harte dat gemeenteleden mee willen werken aan dit traject door een stukje van hun tijd beschikbaar te stellen en te delen van hun mening en beleving op het gebied van kerk en geloof. Alle inbreng wordt heel erg gewaardeerd!

 

De eerste interviews worden gehouden in de periode mei t/m september. Daarna volgen, middels bestaande groepen, ook gesprekken met de gemeente over de prioriteiten in het kerkelijk werk. Met de uitkomsten van de interviews en de gesprekken zullen de activiteiten van onze gemeente tegen het licht gehouden worden en mogelijk aangepast.

Reactie toevoegen

Om spam tegen te gaan: vul het woord kerk in

In kolom "Onder De Aandacht" tonen
Uit
Deze banner tonen?
Banner verbergen
Status bericht
Live