Wellicht dat u het wel in het nieuws hebt gelezen, maar afgelopen oktober is de vernieuwde versie van de Nieuwe Bijbelvertaling uitgekomen. In feite is het geen nieuwe bijbelvertaling, maar een herziening van de bijbelvertaling die we al gebruikten. Het voornemen van de kerkenraad was om ook in onze gemeente deze vertaling te gaan gebruiken. Nu het beamteam de benodigde licentie heeft om de bijbelteksten te projecteren, en we ook bijbels hebben aangeschaft voor de Wellse kerk en de Ruïnekerk, kunnen we deze vertaling gebruiken. Afgelopen zondag was al de eerste keer dat we hieruit lazen. Hieronder wat achtergrondinformatie over deze herziene vertaling, overgenomen van het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap.


Het verhaal achter de NBV21.
Toen de NBV verscheen, in 2004, vroeg het NBG alle lezers en kerken om hun reactie. Het plan was om na verloop van tijd een nieuwe versie te maken waarin alle reacties zouden worden meegenomen. Van 2017-2020 heeft het vertaalteam van het NBG de duizenden reacties op de vertaling zorgvuldig gewogen. Wat er beter kon, werd aangepast. De vertalers hebben de NBV vers voor vers opnieuw aan de brontekst getoetst. Soms kon het nog nauwkeuriger of aansprekender. De NBV21 is het resultaat van deze grondige herziening. Er werden door de hele Bijbel heen 12.000 wijzigingen doorgevoerd. De vertaling is daardoor scherper, nauwkeuriger en rijker geworden. De NBV21 brengt de lezer dicht bij de bron.


Wat is nieuw in de NBV21.
– De vertaling vormt nu een hechtere eenheid. Onnodige verschillen binnen de vertaling zijn opgelost. Daardoor kun je nu makkelijker teksten vergelijken die bij elkaar horen. Slimme concordantie komt nu beter tot zijn recht. We hebben sleutelwoorden in de tekst steeds op een herkenbare manier zichtbaar gemaakt in de vertaling.
– De keuzes staan op een breed wetenschappelijk draagvlak. Als er discussie was over interpretatie en vertaalkeuzes, kozen we de optie die het meest verantwoord is en het breedst gedragen is onder bijbeluitleggers.
– Minder is meer: niet te veel invullen. We hebben steeds gekeken of de vertaling niet onnodig veel invult. Waar nodig biedt de NBV21 nu een iets opener vertaling.
– Eerbiedshoofdletters. In de NBV21 worden de persoonlijke voornaamwoorden die verwijzen naar God, Jezus en de heilige Geest met een hoofdletter geschreven: Ik, U, Hij.


Vertrouwd en als nieuw
Alle sterke punten van de NBV hebben we bewaard en gekoesterd. De mooie en rijke taal, de goede leesbaarheid, de aandacht voor literaire kenmerken, het inclusieve taalgebruik en het interconfessionele karakter. Het blijft de vertrouwde NBV. Tegelijk hebben we, met dank aan duizenden lezers, de tekst vers voor vers heel precies doorgewerkt. Daardoor is de vertaling nauwkeuriger geworden en op veel plaatsen scherper en rijker. En vertaalkeuzes waar lezers over struikelden zijn herzien. De NBV21 is vertrouwd én als nieuw.


Bijbel van ons allemaal
Uniek aan de NBV21 is, dat er zoveel lezers en kerken zijn geweest die hun inbreng hebben gegeven om de vertaling te verbeteren. Daarmee is deze versie van de NBV nog meer een Bijbel ‘van ons allemaal’. We hopen dat de NBV21 veel lezers zal inspireren en dat Gods Woord door deze vertaling veel mensen zal bereiken en aanspreken.

 

Meer informatie: kijk op www.NBV21.nl.

Reactie toevoegen

Om spam tegen te gaan: vul het woord kerk in

In kolom "Onder De Aandacht" tonen
Uit
Deze banner tonen?
Banner verbergen
Status bericht
Live