In maart hebben wij de Actie Kerkbalans gehouden. U heeft van ons een e-mail of brief ontvangen met het verzoek financieel bij te dragen aan onze gemeente. Als streefbedrag stond in de begroting een bedrag vermeld van €46.500. Dit is een stijging van ongeveer 5% ten opzichte van de toezeggingen in 2020. Wij hebben de reacties verwerkt en zijn dankbaar om te kunnen melden dat dat bedrag in ieder geval is toegezegd. Hiermee is het begrote bedrag gehaald, waardoor we naar verwachting in ieder geval niet verder in de rode cijfers komen. Het is ontzettend fijn dat aan onze oproep gehoor is gegeven en dat u op deze wijze betrokken bent bij onze gemeente. Als u nog niet hebt gereageerd op onze brief of mail, dan willen wij u vragen dit alsnog te doen. U mag de brief afgeven bij één van de kerkrentmeesters of per mail naar kerkvoogdij@kerkwell.nl.

Reactie toevoegen

Om spam tegen te gaan: vul het woord kerk in

In kolom "Onder De Aandacht" tonen
Uit
Deze banner tonen?
Banner verbergen
Status bericht
Live