Agenda
Lokatie
Well
Voorganger
Proponent Daniël Maassen van den Brink
Collecten
kerkvoogdijcollecte
Kerkvoogdij
diaconiecollecte
winterdoel
uitgangscollecte
instandhouding predikantplaats
Met medewerking van
organist
Reinart Bragt
bhver
Gerda van Wijk