Agenda
Lokatie
Well
Voorganger
Ds. G. van der Linden, Waalwijk
Viering H.A./Dankzegging
Collecten
kerkvoogdijcollecte
Kerkvoogdij
diaconiecollecte
De Herberg
uitgangscollecte
instandhouding predikantplaats
Met medewerking van
organist
koster
D. Oomen
bhver
Wim Baijense