Inhoudelijk
Dopen is een moment waarop we mogen zien dat God voor onze kinderen wil zorgen. Tegelijk kan het ook beleefd worden als teken van dankbaarheid voor een nieuw leven. Of juist een verbinding met vorige generaties. Als gemeente dopen wij om uiting te geven aan Gods trouw voor ons.

Wil je je kind laten dopen, neem dan contact op met je wijkouderling of met de scriba. Als voorbereiding op het dopen vindt een gesprek plaats met de dominee, de ouderling en mogelijk andere doopouders. In het gesprek gaat het over de achtergrond van dopen en het christelijk geloof tijdens de opvoeding.

Praktisch
De doop zal plaatsvinden in een morgendienst. In overleg zal een datum worden gekozen.

Op verzoek van doopouders kan een doopdienst ook in Ammerzoden plaatsvinden, echter alleen in een avonddienst. De tijd en plaats worden in het kerkblad en in de kerk aangekondigd. Bent u als ouder(s) geen lid van onze gemeente en wilt u bij ons uw kind laten dopen? Dan dient u bij uw eigen kerkenraad toestemming te vragen (een zogenaamd consent). (versie 2020-05-07)