Het leven is eindig.
Dat weten we allemaal.
Soms word je onverwacht ermee geconfronteerd.
Soms is het een lange weg.
In alle gevallen mogen we 
Onze hulp verwachten van de Heer.
 

Als kerkelijke gemeente staan we onze leden bij in het verzorgen van een uitvaartdienst. Uw (lokale) uitvaartondernemer weet de weg binnen onze gemeente en alle andere procedures. 

Wilt u meer of andere informatie, neem dan contact op met de kerkvoogdij en/of predikant. Zie onze contactpagina.

Zie ook deze informatie-pagina met zakelijke gegevens over de begraafplaats.