Privacyverklaring
Om zorgvuldig met allerlei gegevens om te gaan, en om ook als kerkelijke gemeente te voldoen aan de AVG – privacywetgeving – is vanaf heden op onze website een privacyverklaring te vinden waarin een en ander rondom dit onderwerp op een rij staat. Wanneer er in de toekomst een wijziging zal worden doorgevoerd in deze privacyverklaring, zal hierover een bericht worden geplaatst in het kerkblad en op de website.

Reactie toevoegen

Om spam tegen te gaan: vul het woord kerk in

In kolom "Onder De Aandacht" tonen
Uit
Deze banner tonen?
Banner verbergen
Status bericht
Live