Na de dienst op Dankdag, woensdagavond 3 november, is er zoals gebruikelijk weer een gemeenteavond. Vanwege corona hebben de gemeenteavonden van de afgelopen Dank- en Biddag (in die volgorde) niet plaatsgevonden. Nu kan het weer, en we hopen elkaar die avond te ontmoeten. We starten rond 20.30 uur in de kerk van Well, na de dienst die om 19.30 uur begint. De agenda van de gemeenteavond is als volgt:
1. Opening
2. Begroting en jaarrekening Kerkrentmeesters
3. Begroting en jaarrekening Diaconie
4. Presentatie beleidsplan 2022-2026
5. Rondvraag
6. Sluiting.

Reactie toevoegen

Om spam tegen te gaan: vul het woord kerk in

In kolom "Onder De Aandacht" tonen
Uit
Deze banner tonen?
Banner verbergen
Status bericht
Live