Al meer dan anderhalf jaar hebben we te maken gehad met beperkingen in ons kerkelijk leven. Dat was voor ons allemaal niet gemakkelijk. Daarom zijn we blij en dankbaar dat we mogen versoepelen. Het winterwerk kan gelukkig als vanouds van start gaan. En met ingang van zondag 3 oktober hoeft u zich niet meer aan te melden voor de kerkdiensten. De toegang is dus vrij voor iedereen.
 

Concreet betekent dit dat u vanaf volgende week vrij bent om te gaan zitten in het gehele middenvak en de zijbeuk linksvoor. Daarbij verwachten we dat u elkaar de ruimte geeft, zodat er voor iedereen een goede, ruime en veilige zitplaats beschikbaar is.

In elke bank dient u door te schuiven naar het midden en niet op de hoek te gaan zitten, zodat we niet langs elkaar heen hoeven te schuiven. Dit kan dus betekenen dat u nog steeds niet op uw oude vertrouwde plek komt te zitten.

Voor gemeenteleden die (vanwege hun kwetsbare gezondheid) graag meer afstand wensen, worden de banken vrijgehouden in de overige twee vakken links- en rechtsachter (aan de zijkant) en het vak onder de toren. Deze zijn gemarkeerd door de kaartjes 'gereserveerd'. Als u hier wenst te zitten, bijvoorbeeld vanwege een kwetsbare gezondheid, kunt u zich bij binnenkomst melden bij de koster of coördinator. Anders kunt u hier niet zomaar gaan zitten. Net als in de afgelopen tijd zorgen we voor een goede coördinatie.
 

Verder is het voor een goede ventilatie nodig dat deuren en ramen open blijven tijdens de diensten. Houd daarom rekening met uw kleding. Ook willen we benadrukken om ingetogen te zingen. De diensten worden bovendien altijd online uitgezonden en zijn te volgen via Kerkomroep en YouTube. En kinderoppas en kindernevendienst zullen weer doorgaan als vanouds. Dus laat ook de kinderen komen.
 

We komen naar de kerk voor de ontmoeting met God, maar ook voor de ontmoeting met elkaar. We hopen daarom elkaar vanaf volgende week zondag weer vaker fysiek te ontmoeten in onze kerkdiensten.

Reactie toevoegen

Om spam tegen te gaan: vul het woord kerk in

In kolom "Onder De Aandacht" tonen
Uit
Deze banner tonen?
Banner verbergen
Status bericht
Live