Als gemeente hebben we het voorrecht dat we goede apparatuur hebben voor beeld- en geluid, zodat we onze kerkdiensten kunnen uitzenden. Daarvoor zijn alleen wel mensen nodig. Voor de zondagse diensten zijn er genoeg. Maar voor rouw- en trouwdiensten is het vaak lastig om iemand te vinden die overdag achter de knoppen kan zitten om de dienst live uit te zenden. En juist in deze tijd waarin lang niet zo veel mensen in de kerk kunnen als normaal is het enorm waardevol als er een live verbinding is, zodat de dienst ook thuis te volgen is. Daarom de oproep of er gemeenteleden zijn die (1) overdag tijd hebben voor deze rouw- en trouwplechtigheden en (2) die bereid zijn om het beamen onder de knie te krijgen. Als we hier al twee mensen voor kunnen vinden, zou dat al enorm behulpzaam zijn. Het gaat vooral om de bereidheid om het te leren, dat is al genoeg! Melden kan bij de dominee: dominee@kerkwell.nl/06-15203909.

Reactie toevoegen

Om spam tegen te gaan: vul het woord kerk in

In kolom "Onder De Aandacht" tonen
Uit
Deze banner tonen?
Banner verbergen
Status bericht
Live