Agenda
Lokatie
Well
Voorganger
Ds. D. Maassen van den Brink

Welkom en mededelingen

Intochtslied: Psalm 65: 1, 5 (De stilte zingt U toe, o Here)

Stilte, bemoediging en groet

Heidelbergse Catechismus, zondag 10 (V&A 27 en 28)

B38 gezang 288: 1, 4 (Deez’ aard is uw, o Heer der heren!)

Gebed om de heilige Geest

1e Schriftlezing: Leviticus 25:10-12 (NBV)

HH 582a (1x!) (Dit is de dag)

2e Schriftlezing: Nehemia 5:1-13 (NBV)

HH 553: 1, 2 (Dank U, Heer, voor al wat leeft)

Preek

HH 553: 3, 4 (Armen in uw koninkrijk)

Dankgebeden

Deel 1

B38 gezang 291: 1 (O God van hemel, zee en aard)

Deel 2

B38 gezang 291: 3 (Gij hebt ons huis in vreê bewaard)

Deel 3

B38 gezang 291: 7 (Wat zelf wij wonnen, baatt’ ons niet)

Deel 4

B38 gezang 291: 8 (Wat wij ook gaven, U, o Heer)

‘Onze Vader’

Slotlied: B38 gezang I: 1, 2, 5, 7 (Avondzang – O grote Christus, eeuwig licht)

Wegzending en zegen (beantwoord met LvdK gezang 456:3 (‘Amen, amen, amen’))

Inzameling van de gaven