Agenda
Lokatie
Well
Voorganger
Ds. C. Hendriksen, Woudrichem

Liturgie zondag 1 november 2020, Well, 10.00 uur.

 

Orgelspel.

Mededelingen

Aanvangslied: Gezang 93 : 1 (bundel ’38)

Ere zij aan God, de Vader,

Stil gebed.

Bemoediging en groet.

Zingen: Psalm 42 : 1 en 3

Gebodslezing.

Zingen: Gezang 175 : 3 (bundel ’38)

Bron van licht en kracht te gader

Gebed.

Schriftlezing: Habakuk 1 : 1 - 17

Zingen: Psalm 73 : 1, 3 en 10

Verkondiging.

Zingen: Hemelhoog 738 : 1 en 2

Zijn Gods wegen donker, duister

Gebeden, stil gebed, Onze vader

Aanbeveling (digitale) collecte.

Zingen: Hemelhoog 333 : 2

Geen aardse macht begeren wij

Zegen.

Zingen: Gezang 456 : 3 (liedboek 1973)

Amen, amen, amen, dat wij niet beschamen

Orgelspel.

Met medewerking van
organist
Jeline Bragt