Agenda
Lokatie
Well
Voorganger
Ds. J. de Goei, Amersfoort

Welkomstwoord:

 

Intochtslied: Psalm 63 : 1 en 2.

 

Stil gebed:

 

Votum: Onze hulp en onze verwachting is in de Naam van de HERE, Die hemel en aarde geschapen heeft, Die trouw blijft tot in eeuwigheid en niet laat varen de werken Zijner handen. Amen.

 

Groet: Genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Here Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen.

 

Aanvangstekst: Psalm 22 : 3.

Mijn God, ik roep overdag, maar U antwoordt niet,

en ‘s nachts, maar ik vind geen stilte.

 

Psalm 42 : 5 en 7.

 

Gebodslezing: Leviticus 19 : 1 -4; 11 – 18.

 

Hemelhoog, Lied 275. Heer, ik kom tot U

 

Gebed:

 

Gesprek met de kinderen: Kinderen gaan naar de Kindernevendienst

 

Schriftlezing: Job 13.

Handelingen 27 : 14 - 26.

Gezang 197.

 

Prediking: Tekst: Job 13 : 15a.

Hij wil mij zeker doden – ik deins niet terug.

 

Gezang 171 : 3 en 4.

 

Dankgebed en voorbede, stil gebed + Onze Vader:

 

Collecte:

 

Hemelhoog, Lied 336. Groot is Uw trouw.

 

Zegen: