Als gemeente hebben we al weer hele stappen kunnen zetten om weer in kleine groepen samen te kunnen komen. En ook het geluid werkt daarin steeds beter (mee), zowel in de kerk van Well, als ook voor de kijkers en luisteraars thuis. Daar is flink wat tijd in gestoken, waar we onze geluidstechnici ontzettend dankbaar voor zijn! En we zijn blij dat er naast hen ook veel andere mensen zich vrijwillig opwerpen en inzetten om het gemeentewerk gaande te houden. Door ieders inspanningen kan Gods blijde evangelie blijven klinken. Vanuit de kerkenraad klinkt het verlangen dat gemeenteleden zich hopelijk weer steeds meer zullen opgeven voor de kerkdiensten, om God en om elkaar te ontmoeten. Drie dingen daarbij. Allereerst geldt natuurlijk: blijf bij coronaklachten thuis. Tegelijk klinkt er meer dan die (negatieve) oproep, daarom het tweede: denk niet te veel voor een ander. Ik hoor namelijk veel mensen zeggen: laat iemand anders eerst maar gaan. Het is mooi dat we rekening houden met elkaar, maar laten we niet te veel op die manier voor elkaar denken, want dan zal de onderlinge ontmoeting achterwege blijven. Zeker omdat we als gemeenteleden overal vandaan komen en elkaar niet dagelijks treffen. En daarmee komen we bij het derde en laatste punt: we roepen iedereen op aan zijn of haar eigen geloofsleven en de relatie met God te denken. Door naar de kerkdiensten te gaan, maak je het jezelf gemakkelijk(er) om je te richten op God: je creëert een structuur om je te richten op hem, je gaat naar een aparte plaats waar je je gedachten even kunt verzetten. En misschien ervaar je daarbij wel dat ontzettende gemis van het zingen. Dat kan heel goed en dat is meer dan begrijpelijk. Want thuis mag het wel, maar in de kerk niet. Toch wordt er in de dienst ook vóór je gezongen en kun je zelf altijd thuis zingen (ook tijdens de diensten die alsnog thuis moet volgen). Bovendien kun je zelf tijdens de diensten in je hart meezingen, of mee-neuriën. En ook al kunnen we niet meezingen, deze tijd nodigt ons daarentegen wel uit om je meer te focussen op de teksten die je anders zo automatisch meezingt – teksten die je ontzettend kunnen raken. Denk eens aan al deze dingen, als je overweegt om je wel of niet op te geven voor een dienst. Boven alles is het niet alleen de kerkenraad die het verlangen heeft dat gemeenteleden elkaar en God ontmoeten, het is ook het verlangen van God zelf.

Reactie toevoegen

Om spam tegen te gaan: vul het woord kerk in

In kolom "Onder De Aandacht" tonen
Uit
Deze banner tonen?
Banner verbergen
Status bericht
Live