Agenda
Lokatie
Well
Voorganger
Ds. J. van Dijk, Zeist
Collecten
kerkvoogdijcollecte
Kerkvoogdij
diaconiecollecte
Diaconie
uitgangscollecte
instandhouding predikantsplaats
Met medewerking van
organist
Reinart Bragt
koster
E. Flinterman
bhver
Artje Timmer