Agenda
Lokatie
Well
Voorganger
Ds. J. de Goei, Amersfoort

Liturgie voor de morgendienst op 9 augustus in Well

 

Welkom + afkondigingen:

 

Aanvangslied: Psalm 108 : 1 en 2.

 

Stil gebed:

 

Votum en Groet:

 

Aanvangstekst: Psalm 77 : 4 en 5. (Asaf)

"Denk ik aan God, dan kreun ik;

peins ik, dan versmacht mijn geest.

Gij houdt mijn ogen open,

ik ben onrustig en kan niet spreken".

 

Psalm 61 : 1 en 3.

 

Gebodslezing: Galaten 5 : 13 – 25. (NBV)

 

Hemelhoog Lied 275. Heer, ik kom tot U.

 

Gebed:

 

Schriftlezingen: Matthéüs 14 : 1 - 13. (NBV)

Handelingen 12 : 1 - 5. (NBV)

 

Psalm 77 : 2 en 3.

 

Prediking: Tekst: Handelingen 12 : 2.

Jakobus, de broer van Johannes, liet hij met het zwaard ter dood brengen. NBV

 

Gezang 197.

 

Dankgebed en voorbede:

 

Collecte: (Deze wordt bij de uitgang gehouden)

 

Gezang 94.

 

Zegen

Collecten
kerkvoogdijcollecte
Kerkvoogdij
diaconiecollecte
Diaconie
uitgangscollecte
instandhouding predikantsplaats
Met medewerking van
organist
Quinten Huisman
koster
G. van Vugt
bhver
Gerda van Wijk