Agenda
Lokatie
Well
Voorganger
Ds. J. Kaai, Giessendam

Orde van dienst zondag 2 augustus

 

Afkondigingen

Presentatie Dabar

Aanvangslied nog niet bekend

Stil gebed

Votum en groet

Zingen Psalm 108 vers 1 en 2

Lezing Romeinen 12 vers 9 -21

Zingen Psalm 138 vers 4

Gebed

Lezing Lucas 21 vers 9-27. Tekst Marcus 13 vers 37

Zingen Lied 262 vers 1 LVK ( op waakt op zo klinkt het luide)

Verkondiging

Zingen Lied 406 vers 1 en 2 Ev Liedbundel ( eens zal op de grote morgen)

Dankgebed

Collecte

Zingen Slotlied 275 vers 1 en 4 ( Ev Liedbundel)

Zegen

Collecten
kerkvoogdijcollecte
Kerkvoogdij
diaconiecollecte
kerk-tv
uitgangscollecte
instandhouding predikantsplaats
Met medewerking van
organist
Jeline Bragt-van Eck
koster
L of F de Jongh
bhver
Meck van Wijk