Komend winterseizoen zullen er, zoals gebruikelijk, weer catechisaties gegeven worden. In verband met de coronacrisis denken de dominee en de jeugdouderling nog na over de inrichting hiervan. In het Dorpshuis (als deze verbouwd is) is genoeg ruimte om op een veilige afstand samen te komen. Een van de ideeën is nu om daar bijvoorbeeld ‘mentorcatechese’ te geven. Bij deze vorm van catechese komen alle catechisanten tot en met 18 jaar eerst voor een ‘algemene inleiding’ bij elkaar en gaan ze vervolgens in twee (leeftijds)groepen uiteen. Praktisch gezien geeft dit als voordeel dat ouders minder hoeven te rijden. Als we deze vorm van mentorcatechese verder willen uitwerken, hebben we alleen wel twee ‘mentoren’ nodig die kunnen helpen bij het geven van de catechisatie. Als mentor zul je dan na de inleiding een groep leiden. Daarom bij deze de oproep of gemeenteleden alvast willen nadenken of ze deze rol voor zichzelf zien weggelegd. Laat het weten aan de dominee of aan onze jeugdouderling. En ook als we kiezen voor een andere vorm, hebben we misschien hulp nodig van gemeenteleden om de catechese vorm te geven. Daarom zou het mooi zijn als twee mensen hierin willen helpen.

Reactie toevoegen

Om spam tegen te gaan: vul het woord kerk in

In kolom "Onder De Aandacht" tonen
Uit
Deze banner tonen?
Banner verbergen
Status bericht
Live