Agenda
Lokatie
Well
Voorganger
Ds. D. Maassen van den Brink

Deze middag zal, uiteraard alle voorzorgsmaatregelen in acht nemend, een doopdienst plaatsvinden. Na voortzetting van en dankzegging bij het heilig Avondmaal komt te vervallen.

Collecten
kerkvoogdijcollecte
Kerkvoogdij
diaconiecollecte
De Hoop
uitgangscollecte
instandhouding predikantsplaats
Met medewerking van
organist
Reinart Bragt
koster
S. van Tuijl
bhver
Gerda van Wijk