Agenda
Lokatie
Well
Voorganger
Ds. D. Maassen van den Brink

Aangezien dit de eerste dienst is dat we als gemeente weer in kleine groep kunnen samenkomen, zal deze morgen de viering van het heilig Avondmaal komen te vervallen.

 

Orde van dienst zondag 5 juli 2020 om 10.00 uur in de Kerk van Well

 

Welkom en mededelingen

Intochtslied: Psalm 42: 1, 5, 7 (Evenals een moede hinde)

Stilte, bemoediging en groet

HH 562: 1, 2, 3 (Mijn Vader, dank U wel)

Dankgebed

Leefregel uit Efeziërs 6: 10-20 (NBV)

HH 321: 1, 2, 3, 4 (Wees mijn verlangen)

Gebed bij de Schriften

Kinderlied: HH 582a (Dit is de dag)

1e Schriftlezing: Romeinen 1: 1-15 (NBV)

2e Schriftlezing: 1 Tessalonicenzen 2: 17-20 (NBV)

Psalm 116: 1, 3, 6 (God heb ik lief, want die getrouwe HEER)

Preek

Psalm 89: 1, 7, 8 (Ik zal zo lang ik leef bezingen in mijn lied)

Gebeden (dankgebed, voorbeden, stil gebed, ‘Onze Vader’)

Slotlied: HH 575 (alle verzen) (Alle volken, looft de Here)

Wegzending en zegen (beantwoord met LvdK gezang 456: 3 (Amen, amen, amen))

Inzameling van de gaven

Collecten
kerkvoogdijcollecte
Kerkvoogdij
diaconiecollecte
De Hoop
uitgangscollecte
instandhouding predikantsplaats
Met medewerking van
organist
Jeline Bragt-van Eck
koster
G. J. Struijk
bhver
Meck van Wijk