Agenda
Lokatie
Well
Voorganger
Ds. W. Roseboom, Herwijnen

Orde van liturgie, Hervormde Gemeente Well-Ammerzoden

28 juni 2020, 10:00

 

Welkom en mededelingen

 

Aanvangspsalm: Psalm 62:1,4

 

Stil gebed

Bemoediging en groet

 

Zingen: Gezang 128:1,2 (Bundel 1938, Morgenglans der eeuwigheid)

 

Onderwijzing

 

Zingen: Psalm 19:3

 

Gebed om Gods Geest

 

Bijbellezingen: Exodus 17:8-16; Jesaja 11:9-12

Tekst: Exodus 17:16

Thema: ‘Jihad: Heilige strijd’

 

Kindermoment

 

Zingen: Psalm 68:1

 

Verkondiging

 

Zingen: Psalm 124:1,4

 

Dank- en voorbede

 

Slotzang: Hemelhoog 445 (Ik bouw op U)

 

Heenzending en zegen, zingen Gezang 456:3 (oude liedboek

Collecten
kerkvoogdijcollecte
Extra kerkvoogdij
diaconiecollecte
Binnenlands diaconaat
uitgangscollecte
instandhouding predikantsplaats