Agenda
Lokatie
Well
Voorganger
Ds. D. Maassen van den Brink

Deze 'gewone' dienst is in plaats van de Boerendienst, die helaas komt te vervallen.

Collecten
kerkvoogdijcollecte
Kerkvoogdij
diaconiecollecte
Zending
Met medewerking van
organist
Jeline Bragt-van Eck
koster
H. Wijburg
bhver
Artje Timmer