Agenda
Lokatie
Well
Voorganger
Ds. L.L. van den Dool, Broek op Langedijk

 Voorzang eigen invulling of 'U maakt ons een' van Sela

Still gebed

Votum en groet

Lied: Wees mijn verlangen (OTH 264: 1, 3 en 5)

Geloofsbelijdenis

Psalm 33:8 (NB)

Gebed om de opening van het Woord

Schriftlezing(en): Ex. 17.8-16, Efeze 6:10-13

OTH 391: 1, 3 en 7  Door de nacht van strijd en zorgen 

Verkondiging

    Tekst: Ex. 17: 11 En het gebeurde, als Mozes zijn hand ophief, dat Israël de overhand had, maar als hij zijn hand neerliet, dat Amalek de overhand had. 

    Thema: De geheven handen

Zingen OTH 191: 1, 3 Ik bouw op U, mijn Schild en mijn Verlosser 

Dankgebed en voorbeden

Dienst der offeranden

Psalm 23: 1, 2

Zegen

 

Zingen: OTH 264: 1, 3 en 5

1 Wees mijn verlangen, o Heer van mijn hart,

leer mij U kennen in vreugde en smart.

Laat mijn gedachten op U zijn gericht;

wakend of slapend, vervuld van uw licht.

 

3 Geef mij Uw schild en Uw zwaard in de strijd,

maak mij tot machtige daden bereid.

Wees als een burcht, als een toren van kracht,

Wijs mij omhoog waar Uw liefde mij wacht.

 

5 Hemelse Koning, die het kwaad overwon,

Als ik daar kom in het licht van uw zon,

Stralend van vreugde, getooid als een bruid,

Gaat mijn verlangen nog meer naar U uit.

Stralend van vreugde, getooid als een bruid,

Gaat mijn verlangen nog meer naar U uit.

 

Psalm 33:8 (nb)

8 Wij wachten stil op Gods ontferming,

ons hart heeft zich in Hem verheugd.

Hij komt te hulp en geeft bescherming,

zijn heilge naam is onze vreugd.

Laat te allen tijde / uwe liefd' ons leiden,

uw barmhartigheid.

God, op wien wij wachten, / geef ons moed en krachten

nu en voor altijd.

 

 OTH 391: 1, 3 en 7  Door de nacht van strijd en zorgen

1      Door de nacht van strijd en zorgen

schrijdt de stoet der pelgrims voort,

vol verlangen naar de morgen,

waar de hemel hen verhoort.

 

3      Door de nacht leidt ons ten leven

licht dat weerlicht overal,

dat ons blinkend zal omgeven,

als ons God ontvangen zal.

 

7  Zo gaan wij hier met elkander

 door de nacht op weg naar huis,

pelgrims die uit alle landen

samenkomen om het kruis.

 

OTH 191: 1, 3 Ik bouw op U, mijn Schild en mijn Verlosser 

1 Ik bouw op U,

mijn Schild en mijn Verlosser.

Niet eenzaam ga ik op de vijand aan.

Sterk in uw kracht, gerust in uw bescherming.

Ik bouw op U en ga in uwe naam.

Sterk in uw kracht, gerust in uw bescherming.

Ik bouw op U en ga in uwe naam.

 

3 Ik bouw op U,

mijn Schild en mijn Verlosser.

Gij voert de strijd, de huld' is U gewijd.

In 't laatste uur zal 'k zegevierend ingaan

in rust met U die mij hebt voortgeleid.

In 't laatste uur zal 'k zegevierend ingaan

in rust met U die mij hebt voortgeleid.

Collecten
kerkvoogdijcollecte
Kerkvoogdij
diaconiecollecte
Diaconie
uitgangscollecte
instandhouding predikantsplaats
Met medewerking van
organist
Hanny van Aalst
koster
A. van Herpt
bhver
Wim Baijense