Extra gemeenteavond over beroepingswerk

De kerkenraad nodigt de gemeente uit voor een gemeenteavond op 4 juni om 20.00 uur in de kerk in Well waarin een toelichting zal worden gegeven over het beroepingswerk. De ouderen en andere gemeenteleden die er niet bij kunnen zijn, hebben dus de mogelijkheid om de bijeenkomst live mee te maken via Kerk T.V. In de afgelopen weken is de beroepingscommissie wezen luisteren naar ds. G.C. Lock uit Uitwijk-Waardhuizen en heeft na de kerkdiensten met de predikant gesproken. De leden van de  beroepingscommissie waren unaniem positief over de inhoud van de prediking en de gevoerde gesprekken met de predikant. De beroepingscommissie heeft aan de kerkenraad een positief advies gegeven en gevraagd de gemeente te informeren over de huidige stand van zaken. Wij hopen dat u op 4 juni aanwezig zult zijn. U wordt uitgebreid geïnformeerd door de beroepingscommissie en daarna wordt er een stemming gehouden onder de stemgerechtigde leden.

Hierna kan de gemeente 5 dagen bezwaar maken tegen de gevoerde procedure, daarna volgt het beroep.

Wanneer de gemeente akkoord gaat, mag de kerkenraad een beroep uitbrengen op ds. G.C Lock uit Uitwijk-Waardhuizen.

De gemeenteavond wordt geleid door Ds. Mouw. hij zal ook een toelichting geven.

Wij vragen u om het beroepingswerk  in uw persoonlijk gebed mee te nemen.

Reactie toevoegen

Om spam tegen te gaan: vul het woord kerk in

In kolom "Onder De Aandacht" tonen
Uit
Deze banner tonen?
Banner verbergen
Status bericht
Live