De beroepingscommissie heeft een eerste vergadering gehad. Met elkaar hebben we het plan van aanpak besproken.
Aan de hand van ons beleidsplan en de profielschets die is gemaakt, gaan we op zoek naar een nieuwe predikant voor onze gemeente. Het beleidsplan en de profielschets kunt u vinden op de website van de kerk. U kunt ook een copij opvragen bij onze scriba.
Van de landelijke kerk hebben we een lijst gekregen met beroepbare predikanten en proponenten. Daaruit maken we een keuze om die te gaan beluisteren. Dat doen we eerst thuis, via internet, en later zullen we ook een dienst gaan bezoeken.
We vragen u of u met ons mee bidt om Gods leiding.

Reactie toevoegen

Om spam tegen te gaan: vul het woord kerk in

In kolom "Onder De Aandacht" tonen
Uit
Deze banner tonen?
Banner verbergen
Status bericht
Live